Gå videre til innhold
Som et ledende selskap har vi et ansvar for å engasjere oss i det store bildet. Vi er sterkt motivert av endringene vi er en del av og kraften i å jobbe sammen på tvers av sektorer, sier Wenche Grønbre
Som et ledende selskap har vi et ansvar for å engasjere oss i det store bildet. Vi er sterkt motivert av endringene vi er en del av og kraften i å jobbe sammen på tvers av sektorer, sier Wenche Grønbre

Pressemelding -

Rapport fra FNs Global Compact understreker sjømatens betydning for god forvaltning av havet

Når UN Global Compact gjør opp status for de 5 vippepunktene for forvaltning av havet, løfter Cermaq frem hvordan bærekraftig sjømat er nødvendig for menneskers og planetens helse.

Global Compacts Havplattform har identifisert 5 vippepunkter for forvalting av havet; bærekraftig sjømat, avkarbonisering av skipsfart, utvikle fornybar havenergi, kartlegging av havet og stopp i tilførsel av avfall til havet. I dag samlet Global Compact privat sektor, akademia, myndigheter og frivillige organisasjoner i en Ocean Stewardship Coalition for å gjøre opp status for vippepunktene.

For sjømatsektoren er vippepunktet beskrevet som fullt ut sporbar bærekraftig sjømat.

«At sjømat har en viktig rolle er bredt anerkjent, og sjømatproduksjon blir stadig mer sporbar og bærekraftig. Det vi trenger fremover, er et sterkt engasjement fra både selskaper og myndigheter for å redusere klimapåvirkninger og legge til rette for bærekraftig vekst i sjømatproduksjon,» sier Wenche Grønbrekk, leder for bærekraftig utvikling i Cermaq, som arrangerte workshopen sammen med Robert Blasiak fra Stockholm Resilience Center.

Global Compact tar tak i dette ved å utvikle en guide for sjømatbedrifter om å sette vitenskapsbaserte klimamål (Science-Based Targets -SBTi). Lanseringen av denne guiden er planlagt til januar 2022.

«Cermaq har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene sine med 35% innen 2030 med 2019 som basisår. Vi har også vekstambisjoner, så reduksjonsmålet som er i absolutte tall, er enda større. Akvakultur er en del av løsningen for å produsere mer klimavennlig mat og nå målene i Paris -avtalen,» fortsetter Grønbrekk.

Cermaq investerer mye i å jobbe sammen med internasjonale organisasjoner som UN Global Compact og FAO, og i globale partnerskap som Global Salmon Initiative (GSI) og SeaBOS og er pådriver for nødvendige endringer i sjømat for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling (SGD) og klimamål.

«Som et ledende selskap har vi et ansvar for å engasjere oss i det store bildet, ikke bare forbedre og utvikle vårt eget selskap. Vi er sterkt motivert av endringene vi er en del av og kraften i å jobbe sammen på tvers av sektorer, geografier og private/statlige/frivillige organisasjoner/akademia», sier Grønbrekk.

Bakgrunnsinformasjon

FN Global Compact

Sustainable Ocean Business Action Platform fra FNs Global Compact samler ledende aktører fra næringslivet, akademia, FN -systemet og myndigheter for å avgjøre hvordan havnæringene kan være pådrivere for bærekraftige utviklingsmål (SDGs). Cermaq var med å grunnlegge havplattformen og bidrar aktivt til de mange leveransene fra plattformen.

Emner

Regions


Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks, og en årlig omsetning på ca. 3 milliarder norske kroner. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte, Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Kontakter

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Pressekontakt Communications Manager +47 924 90 676
Lars Galtung

Lars Galtung

Pressekontakt Director of Sustainability and Communication + 47 98214812

Relatert innhold

Bærekraftig matproduksjon

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter. Hver dag produserer vi mer enn 1 million måltider med sunn og klimavennlig laks. Vår True Arctic laks nytes av kunder i mer enn 30 land over hele verden.

Cermaq Norway AS
Nordfoldveien 165
8286 Nordfold
Norge