Skip to main content

Kan forvente milliardtap dersom kinesisk turisme uteblir

Nyhet   •   feb 12, 2020 07:00 CET

Kinesiske turister har en stor andel av totalt antall gjestedøgn.

Reisende fra Kina har hatt en eventyrlig utvikling i de siste 10 årene. I 2009 var det drøye 63 000 gjestedøgn med reisende med kinesisk pass. I 2019 passerte vi 437 000 antall gjestedøgn - en økning som tilsvarer nesten 700 %.

Hvordan vil Coronaviruset påvirke kinesisk turisme til Norge? Hva vil dette koste norske hotelleiere og driftere? Vi har gjort en kalkyle på dette med utgangspunkt i det verste tenkelige scenarioet dersom all kinesisk turisme uteblir.

Forutsetningene er at vi bruker en gjennomsnittlig netto rompris på kr. 1000. I tillegg til dette kommer mva., frokostandel etc. Vi forutsetter videre at det bor 1.8 person pr. solgte rom. Opphold med frokost, mva og andre påslag som kommer i tillegg til netto priser vil gi en gjennomsnittlig pris per person på ca. kr. 800 per døgn.

Tapet i omsetning for overnatting blir da ca. 350 millioner. I tillegg kommer annen bevertning, transport i landet og annen handling. Det er ikke utenkelig at turist Norge vil tape nær 1 milliard kr. dersom kineserne uteblir.

Les mer om hotellåret 2019 i vår hotellrapport som er lagt ved denne saken. 

Vedlagte filer

PDF-dokument