Blogginnlegg -

Trinn 1: Velg målsetting og strategi – Sju trinn for å lykkes med en mer effektiv support via selvbetjening

Innledning

Mange servicedesker1 har som mål å øke servicenivået for brukerne sine og/eller redusere kostnadene for å oppfylle foretakets overordnede målsettinger og strategier. En effektiv måte å oppnå dette på, er ved å tilby en form for selvbetjeningstjeneste til brukerne. Selvbetjening fungerer som et filter for enkle og ofte forekommende spørsmål som ellers vil havne hos den bemannede supporten i første linje av supporten.

Statistikk fra HDIs årsrapport (Help Desk Institute) for 2008 viser at nesten halvparten (47 %) av supportorganisasjonene i undersøkelsen i dag gjør bruk av selvbetjeningstjenester, såkalte self help tools eller self service tools. 25 % planlegger å anskaffe det i nærmeste fremtid. Studien er basert på 1000 supportorganisasjoner i fem land (hovedsakelig i USA, men også i Canada, Brasil, India og Australia). Formålet med dette er å gi tips om hvordan man på en slagkraftig måte kommer i gang med selvbetjeningen, og hvordan man på lengre sikt skaper fremgang, dels gjennom å øke servicenivået til brukerne, noe som indirekte resulterer i en økonomisk gevinst for foretaket, eller dels gjennom direkte økonomiske besparelser, ved at færre oppgaver håndteres av den bemannede supportavdelingen.  

Det finnes ulike typer selvbetjeningstjenester, for eksempel FAQ/Vanlige spørsmål, tilgang til Incident Problem, tilgang til kunnskap, dokumentasjonsbiblioteker, passordgjenoppretting, nedlastinger, self-diagnostic og self healing. Ifølge HDIs rapport er den vanligste typen en form for FAQ (49 %). FAQ-er finnes komprimert i sine enkleste former, fra en side på et webområde med de vanligste spørsmålene, til et mer avansert verktøy med søkemotor, statistikk og andre funksjoner for å gjøre ting lettere både for brukere og supportorganisasjoner.

Trinn 1: Velg målsetting og strategi

Når man bestemmer seg for å innføre support via selvbetjening i en organisasjon, er det viktig at man tidlig i prosessen klargjør og bestemmer hva den overordnede målsettingen skal være. Målsettingen bør støtte supportorganisasjonens overordnede supportmål. Da kan man siden evaluere om innføringen har vært vellykket eller ikke, og om den virkelig har vært lønnsom for foretaket. Hva gjelder webtjenester er det ekstra viktig med en tydelig målsetting og en klar strategi. Ellers havner webtjenestene lett i skyggen av mer håndfaste og synlige funksjoner som f.eks. en bemannet supportavdeling. Det er lettere raskt å bedømme og se verdier som er forbundet med synlige og konkrete tjenester og produkter. En velfungerende webtjeneste kan med andre ord generere store økonomiske besparelser for et foretak uten at dette merkes, dersom man ikke...

Følg denne linken for å lese hele artikkelen på våre wordpress blogg.

Emner

  • Webtjenester

Kategorier

  • self service
  • help desk institute
  • comaround
  • zero level support

Kontakter

Therese Walve

Pressekontakt Marketing Manager +46858088631

Relatert innhold