Video -

comaround på 90 sekunder

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .wmv
  • Lengde: 1:30
Last ned

Emner

  • Webtjenester

Kategorier

  • comaround
  • self service

Kontakter

Therese Walve

Pressekontakt Marketing Manager +46858088631

Relatert innhold