Alt klart for Coops nye lager

Dokument -

Alt klart for Coops nye lager

Alle nødvendige avtaler og tillatelser er nå på plass for at Coop kan starte byggingen med nytt østlandslager. Coop har valgt GSE Norway som totalentreprenør. Byggingen av det som blir Europas mest moderne lager, starter på sensommeren i år.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Relatert innhold