Gå videre til innhold
Vårløysing: Ilse

Bilde -

Vårløysing: Ilse

Ilse kjem ikkje frå ein halden eller god heim. Foreldra spør ikkje kor pengane kjem ifrå, så lenge ho kjem heim med pengar. Ho har fått seg jobb som modell for ulike kunstnarar inne i byen, og lever eit bohemsk liv med rus og seksuell omgang med mange og mykje eldre partnarar.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Eirik Malmo
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3000 x 3000, 2.88 MB
Last ned

Pressekontakt

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Relaterte nyheter