Gå videre til innhold
Vårløysing: Martha

Bilde -

Vårløysing: Martha

Marthas foreldrer oppdrar dottera med omfattande bruk av straff. Om så berre ei hårsløyfe er gått opp, kan ho bli slått, eller må sove ute i ein sekk som blir snørt igjen ved halsen. Når Martha ein gong sjølv skal få barn skal ho la dei få vekse vilt. Dei skal sleppe å stå som roser i bedet, bundne fast til stokkar og blomstre mindre sommar for sommar.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Eirik Malmo
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3000 x 3000, 2.54 MB
Last ned

Pressekontakt

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Relaterte nyheter