Gå videre til innhold
Vårløysing: Melchior

Bilde -

Vårløysing: Melchior

Melchior er den kulaste i gjengen, han dei andre gutane vil vere. Han tenkjer mykje, les mykje og stiller vanskelege spørsmål dei vaksne ikkje likar. Melchior har eigentleg slutta å tru – på Gud, på lærarane, på foreldra sine. Frå no av skal han berre tru på seg sjølv.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Eirik Malmo
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3000 x 3000, 2.83 MB
Last ned

Pressekontakt

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Relaterte nyheter