Gå videre til innhold
Vårløysing: Moritz

Bilde -

Vårløysing: Moritz

Foreldra til Moritz kjem frå arbeidarklassen. Dei har ofra alt for at han skal få seg ei utdanning og løfte familien ut av fattigdomen. Om Moritz stryk på eksamen er han sikker på at far hans får slag og at mor hans kjem på galehus. Det vil dei ikkje overleve. Samstundes overstyrer kjenslene han har mellom beina ein kvar klar tanke, og det driv han til vanvit.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Eirik Malmo
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3000 x 3000, 3.07 MB
Last ned

Pressekontakt

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Relaterte nyheter