Gå videre til innhold
Ungdomar frå 14-18 år frå Stovner Bokseklubb står på scenen i lag med boksetrenar Hina Zaidi på Rommen Scene.
Ungdomar frå 14-18 år frå Stovner Bokseklubb står på scenen i lag med boksetrenar Hina Zaidi på Rommen Scene.

Pressemelding -

Bokseteater frå Stovner

Fysisk smerte kan vere lettare å takle enn den psykiske. På Rommen Scene står ni ungdomar frå Stovner bokseklubb på scenen i lag med trenaren Hina Zaidi og deler historier frå eigne liv.

BEST
i samarbeid med SPKRBOX og Stovner bokseklubb
URPREMIERE LAURDAG 7. DESEMBER KL. 18.00
ROMMEN SCENE

Best er ei forteling om heilt vanleg ungdom – ungdom frå Stovner på jakt etter eigen identitet. Ikkje ulikt ungdom flest. SPKRBOX ved Cici Henriksen og Hedda Sandvig fekk idéen om å lage eit teaterprosjekt i samarbeid med den lokale bokseklubben:
- Ved å la vanleg Stovner-ungdom få fortelje om kvardagen sin håpar vi å kunne gi publikum eit ærleg og ufiltrert blikk inn i ungdomslivet, seier Sandvig, som også er ein av regissørane for framsyninga. 
- Historiene fortel om alt frå indre uro til gleda over å nyte ei sjokoladeplate. Mange sit også på erfaringar som rommar meir alvor, seier den andre regissøren, Cici Henriksen, og understrekar at ungdomane har skrive tekstane sine sjølve. 

MEIR ENN Å SLÅST

Boksing handlar om å bruke sinnet til noko konstruktivt. Da får ein vennskap, samhald og mestringskjensle tilbake. Ungdomane i Stovner bokseklubb har ofte kjent sinne overfor omgivnadene - foreldre som ikkje forstår, over rasisme, over eigne kjensler som boblar over. Gjennom boksinga har dei fått trua på seg sjølve og mot til å drøyme. Og om dei blir slått i bakken, veit dei at dei kan reise seg igjen.

STYRKE LOKAL SJØLVKJENSLE

- Vi har eit håp om at det å stå på scenen vil bidra ytterlegare til å gi ungdommane trua på seg sjølve. Dei opplever stoltheit over at deira historie er viktig, meiner Hina Zaidi, som også er med på scenen som skodespelar og slampoet. Ho er i tillegg boksetrenar og utdanna barnevernspedagog.
– Men dette gjeld ikkje berre ungdommane i bokseklubben, forhåpentlegvis vil ringverknadene vere at fleire frå Grouddalen kan kjenne på lokal stoltheit, seier koreograf og tredje regissør på laget, Belinda Braza.

Les meir om Best her.

Emner

KategorierDet Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 250.000 publikummarar årleg.

Pressekontakt

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Refleksjon, oppleving og underhaldning

Det Norske Teatret har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Vi har som mål å vere eit teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Med nynorsk som scenespråk og ei medviten haldning til samfunnet rundt oss, skapar vi nye uttrykk og når eit stort publikum. Det Norske Teatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar i sentrum i tillegg til ein scene på Rommen Kulturhus i Groruddalen. Teateret har over 220.000 publikummarar årleg.

Det Norske Teatret
Kristian IVs gate 8
0164 Oslo
Norge