Gå videre til innhold
Erik Ulfsby går av etter 2024. Foto: Siren Høyland Sæter.
Erik Ulfsby går av etter 2024. Foto: Siren Høyland Sæter.

Pressemelding -

Erik Ulfsby avsluttar åremålet eit år før det tredje åremålet går ut

Etter 14 utrulege år er tida kome for å sleppe nye krefter til i teatersjefstolen på Det Norske Teatret. Erik Ulfsby har sidan han tok over teatersjefsstillinga flytta episenteret i norsk teater. No er han klar til å gi stafettpinnen vidare.

Under Ulfsbys sjefsperiode har Det Norske Teatret vore i sterk utvikling og har for alvor markert seg som Noregs mest interessante teaterhus. Ulfsby har fått gjennomført viktige endringar, først og fremst ved å legge om til repertoarspel. Han har opna for framsyningar på søndagar, og har år for år auka inntektene og publikumstalet til nye høgder. Ulfsby har sørga for ei stor satsing i Groruddalen, plassert Det Norske Teatret på Rommen Scene og har gjennom Det Multinorske utdanna tre kull med skodespelarar som markerer seg både på teaterets eigen Hovudscene, men også på andre scenar, film og tv-seriar. Det Norske Teatret er blitt ein større og tryggare arbeidsplass, samstundes som teateret har tatt større kunstnarleg risiko og produsert meir enn nokosinne.

Det Norske Teatret har i dag landets breiaste repertoartilbod og balanserer både dei djerve eksperimentelle prosjekta og dei større kommersielle titlane. Dei kunstnarlege sigrane har resultert i enorm oppslutnad kring teateret, sjølv i dei uføreseielege tidene som kulturbransjen nettopp har sett og som framleis rår. Berre siste året har framsyningar som Tid for glede, Kristin Lavransdotter og Snøsøstera og no sist; Semper Eadem begeistra både publikum og kritikarar på eit nivå ingen hadde sett føre seg.

Ulfsby seier i ein kommentar at det har vore eit privilegium å få leie Det Norske Teatret gjennom viktige år i teaterets historie.
- Viktigast er at eg ønskjer å bruke tida mi litt annleis i neste fase av livet. Både profesjonelt og privat. Dei siste åra har vore særskild krevjande for alle, også for meg. No planlegg eg for eit noko rolegare liv med mindre ansvar, meir tid til mitt eige kunstnarlege virke og meir tid til familien min, seier Erik Ulfsby.

Styreleiar Hilde Barstad takkar Erik Ulfsby for den innsatsen han har lagt ned, og for den kunstnarlege visjonære krafta han har tilført Det Norske Teatret.
- Styret vart nyleg orientert om at teatersjef ved Det Norske Teatret Erik Ulfsby ønskjer å gå ut av åremålet sitt ved utgangen av 2024, eitt år før utløpet av den tredje åremålsperioden. Ulfsby starta som teatersjef i 2010 og med tydeleg leiarskap sette han sitt preg på teateret frå første stund. Erik Ulfsby har gjort ein fantastisk jobb for teateret og sørga for kunstnarleg kvalitet på høgt nivå over lang tid. Meir enn nokon annan har han ære for at Det Norske Teatret framstår som det leiande teateret i Norge, seier Barstad og understreker at styret er svært takksam for den jobben han har gjort for Det Norske Teatret og er glade for at han framleis skal leie teateret i to år til.
- Når den tid kjem, ønskjer styret han lukke til med nye utfordringar. Vi vil no i samarbeid med dei tilsette ved teateret gå i gang med å søke hans etterfølgjar.

EmnerDet Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 250.000 publikummarar årleg.

Kontakter

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345

Refleksjon, oppleving og underhaldning

Det Norske Teatret har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Vi har som mål å vere eit teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Med nynorsk som scenespråk og ei medviten haldning til samfunnet rundt oss, skapar vi nye uttrykk og når eit stort publikum. Det Norske Teatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar i sentrum i tillegg til ein scene på Rommen Kulturhus i Groruddalen. Teateret har over 220.000 publikummarar årleg.

Det Norske Teatret

Kristian IVs gate 8
0164 Oslo
Norge