Gå videre til innhold
Sitjande teatersjef, Erik Ulfsby, har fått forlenga åremålet ved Det Norske Teatret. Foto: Siren Høyland Sæter/Det Norske Teatret.
Sitjande teatersjef, Erik Ulfsby, har fått forlenga åremålet ved Det Norske Teatret. Foto: Siren Høyland Sæter/Det Norske Teatret.

Pressemelding -

​Erik Ulfsby med fornya åremål ved Det Norske Teatret

Styret ved Det Norske Teatret har i dag vedteke å tilsette Erik Ulfsby i eit nytt åremål som teatersjef på Det Norske Teatret frå 2020 til 2025. Erik Ulfsby har vore tilsett i stillinga sidan januar 2011 og det noverande åremålet går ut 2020.

– At ein av Nordens beste og mest visjonære teatersjefar ønsker å bruke sine krefter til å løfte Det Norske Teatret ytterlegare i åra framover, er gode nyheiter for oss, seier styreleiar Nina Refseth. - Ulfsby har lukkast i å styrke Det Norske Teatret kunstnarleg, økonomisk og i den offentlege samtalen; i tillegg har han auka publikumstilstrøyminga til eit stabilt rekordhøgt nivå. 2017 teiknar til å bli eit rekordår for Det Norske Teatret både publikumsmessig og økonomisk. Det Norske Teatret har òg blitt lagt merke til utanfor landets grenser og opplever ein aukande etterspurnad etter framsyningar og potensielle samarbeid.

Det er eit samla teater som stiller seg bak avgjerda om å tilby Ulfsby ein ny periode - Arbeidet med å forlenge åremålet har vore gjort i god dialog med dei tillitsvalde på teateret, seier Refseth.

Ulfsby er svært motivert for å halde fram på Det Norske Teatret. Forlenginga gir Ulfsby ein god planleggingshorisont, og dermed det nødvendige handlingsrommet til å setje nye prosjekt ut i livet.

– Eg leier i dag ein kompetent, fleksibel og kunstnarleg spennande scenekunstinstitusjon, eit teater som har potensial til å styrke den kunstnarlege satsinga ytterlegare og å nå eit enda større publikum, både her heime og utanfor landegrensene. Eg gler meg til å halde fram arbeidet saman med alle dei fantastiske medarbeidarane på teateret, seier Ulfsby.

Emner

KategorierDet Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 220.000 publikummarar årleg.

Kontakter

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345

Refleksjon, oppleving og underhaldning

Det Norske Teatret har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Vi har som mål å vere eit teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Med nynorsk som scenespråk og ei medviten haldning til samfunnet rundt oss, skapar vi nye uttrykk og når eit stort publikum. Det Norske Teatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar i sentrum i tillegg til ein scene på Rommen Kulturhus i Groruddalen. Teateret har over 220.000 publikummarar årleg.

Det Norske Teatret
Kristian IVs gate 8
0164 Oslo
Norge