Gå videre til innhold
Irene Halvorsen. Foto: Benjamin Hernes Vogl, Nationen.
Irene Halvorsen. Foto: Benjamin Hernes Vogl, Nationen.

Pressemelding -

Irene Halvorsen er tilsett som direktør ved Det Norske Teatret

Det Norske Teatret har i dag tilsett Irene Halvorsen som ny direktør.

Irene Halvorsen har brei leiarerfaring frå mediebransjen. Frå 2016 til 2023 var ho sjefredaktør i Nationen og har tidlegare fungert seks år som samfunnsredaktør i Dagsavisen. Halvorsen har hatt det øvste ansvaret for økonomistyring, administrasjon og personalleiing i verksemder med stramme økonomiske rammer. Halvorsen har solid samfunnsforståing og politisk innsikt, som vil komme godt med i den nye rolla som direktør ved ein av landets største scenekunstinstitusjonar.

-Eg takkar for tilliten styret har vist meg, og gler meg stort til å jobbe for og med det viktigaste teateret i Noreg. Det Norske Teatret er fullt av dyktige tilsette, som driv ein motkulturell dynamo midt i hovudstaden. Hugs: Den friskaste laksen sym motstraums. I over 100 år har Det Norske Teatret levert store framsyningar til bygdefolk og byfolk. Men kampen om folk si tid og merksemd har hardna. Vi må jobbe saman for at fleire skal kjenne suget frå teatersalen og oppleve teateret som relevant i liva deira, seier den påtroppande direktøren. Halvorsen kjem opphaveleg frå Kløfta og har ikkje nynorsk som hovudmål, men gir klart uttrykk for at ho forstår språkoppdraget til Det Norske Teatret. Ho vil tiltre stillinga i løpet av etter nærare avtale.

Styreleiar Hilde Barstad er svært nøgd med tilsetjinga.
- Med Irene Halvorsen på laget får vi ein røynd leiar som også har god erfaring i å arbeide med rammevilkår. Det er særs viktig for Det Norske Teatret og for scenekunstfeltet. Ikkje minst får vi ein direktør som forstår språkoppdraget vårt og kor viktig det er. Eg ser fram til å samarbeide med henne, seier Barstad.

Irene Halvorsen tek over etter Hans Antonsen, som går til stillinga som kultursjef i Arendal kommune.

Emner

KategorierDet Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 250.000 publikummarar årleg.

Kontakter

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Refleksjon, oppleving og underhaldning

Det Norske Teatret har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Vi har som mål å vere eit teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Med nynorsk som scenespråk og ei medviten haldning til samfunnet rundt oss, skapar vi nye uttrykk og når eit stort publikum. Det Norske Teatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar i sentrum i tillegg til ein scene på Rommen Kulturhus i Groruddalen. Teateret har over 220.000 publikummarar årleg.

Det Norske Teatret

Kristian IVs gate 8
0164 Oslo
Norge