Gå videre til innhold
NetNordic: Allan Bjørnstad, Head of Sales and Marketing. Renate Stordahl, Marketing Manager. Lene Diesen, Managing Director. Det Norske Teatret: Erik Ulfsby, teatersjef. Kirsti Ervik, partnaransvarleg. Thine Sletbakk, kommunikasjons- og marknadssjef.
NetNordic: Allan Bjørnstad, Head of Sales and Marketing. Renate Stordahl, Marketing Manager. Lene Diesen, Managing Director. Det Norske Teatret: Erik Ulfsby, teatersjef. Kirsti Ervik, partnaransvarleg. Thine Sletbakk, kommunikasjons- og marknadssjef.

Pressemelding -

NetNordic og Det Norske Teatret inngår samarbeidsavtale for å kombinere kunst og teknologi

Lysaker 26. april – NetNordic, ein leiande leverandør av IT-løysingar og -tenester, kunngjer i dag ein spennande samarbeidsavtale med Det Norske Teatret, ein av dei fremste kulturinstitusjonane i Noreg. Avtalen, som strekker seg over dei neste tre åra, markerer starten på ein unik partnarskap med mål om å utforske og utvikle innovative moglegheiter innanfor kunst og teknologi.

Gjennom dette samarbeidet vil NetNordic og Det Norske Teatret samle ressursane og ekspertisen sin for å utforske nye arenaer der kunst og teknologi kan møtast. Dette inkluderer bl.a. utforsking av digitale løysingar, integrasjon av virtuell røynd (VR) og utvida røynd (AR) i framsyningar, og utforsking av teknologi for å gjere publikumsopplevinga rikare.

NetNordic, med si lange historie med å levere innovative IT-løysingar, ser fram til å samarbeide med Det Norske Teatret for å utforske nye kreative frontar.
-Vi er svært glade for å kunngjere dette samarbeidet med Det Norske Teatret, seier Allan Bjørnstad, Head of Sales and Marketing hos NetNordic.
- Ved å kombinere ressursane og erfaringane våre håpar vi å skape noko verkeleg unikt og inspirerande for både teaterpublikummet og teknologientusiastane.

Kunst og ny teknologi

Det Norske Teatret har over lengre tid vore engasjert i prosjekt der teateret utforskar ny teknologi. Teateret er ein aktiv deltakar i eit større EU-prosjekt, ACuTe, som koplar i hop teater, universitets- og forskingsmiljø og kompetansesenter for digital kunst i heile Europa. Gjennom dette prosjektet blei kontakten med NetNordic oppretta og utviklarar frå Net Nordic er blitt ein del av det kunstnarlege arbeidet som skjer ved teateret. No har dette arbeidet resultert i ein tettare samarbeidsavtale.
-Dette samarbeidet opnar opp nokre veldig spennande moglegheiter for oss og publikummet vårt, seier Thine Sletbakk Bugge, kommunikasjons- og marknadssjef hos Det Norske Teatret. - Det Norske Teatret har ei lang og framståande rolle i norsk kulturliv og i lag med NetNordic kan vi utvikle oss internt og bruke ny og spennande teknologi og kompetanse i utviklinga av scenekunst og i scenekunstproduksjonane våre, avsluttar Sletbakk.

For meir informasjon om samarbeidet mellom NetNordic og Det Norske Teatret, ver vennleg og ta kontakt med:

Allan Bjørnstad, Head of Sales and Marketing, NetNordic
Tlf. 982 89 840 // allan.bjornstad@netnordic.com

Thine Sletbakk Bugge, kommunikasjons- og marknadssjef, Det Norske Teatret.
Tlf. 400 36 173 // thine.sletbakk@detnorsketeatret.no

Related links

Emner

KategorierDet Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 250.000 publikummarar årleg.

Kontakter

Ida Michaelsen

Ida Michaelsen

Pressekontakt Informasjonssjef 414 45 345
Åsne Dahl Torp

Åsne Dahl Torp

Pressekontakt Informasjonskonsulent 986 23 573

Refleksjon, oppleving og underhaldning

Det Norske Teatret har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Vi har som mål å vere eit teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Med nynorsk som scenespråk og ei medviten haldning til samfunnet rundt oss, skapar vi nye uttrykk og når eit stort publikum. Det Norske Teatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar i sentrum i tillegg til ein scene på Rommen Kulturhus i Groruddalen. Teateret har over 220.000 publikummarar årleg.

Det Norske Teatret

Kristian IVs gate 8
0164 Oslo
Norge