Pressemelding -

Det norske med funn på Skalle

Boringen av undersøkelsesbrønn 7120/2-3S er i ferd med å avsluttes. Brønnen er om lag 25 kilometer nord for Snøhvitfeltet i den sydvestlige delen av Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Kolmuleformasjonen (kritt) og Støformasjonen (jura).

Det ble påvist gass i tre separate soner; en 95 meter kolonne i Kolmule, gass i Knurr samt gass i Stø. Brønnen har påvist betingede ressurser mellom 2,5 – 8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3). Det er mulighet for ytterligere prospektive gass og eventuelt olje ressurser nedflanks i tykkere sand i Knurr og gass oppflanks i et nordlig segment i Stø.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen PL438 vurderer ytterligere avgrensingsboring for å avklare kommersialitet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse PL438. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2579 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen i trias alder.

Havdypet er 312 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7120/2-3S ble boret av Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse PL265 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/2-8. Det norske har 20 prosent andel i lisensen der Statoil ASA er operatør.

Kontakt:
Torgeir Anda, direktør kommunikasjon, tlf.:  +47 99 11 22 03


Om Det norske
:

Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Emner

  • Petroleumsindustri, olje, gass

Kontakter

Torgeir Anda

Pressekontakt Direktør kommunikasjon +47 99 11 22 03