Gå videre til innhold
Deutsche Post DHL Group introduserer Green Carrier Certification

Pressemelding -

Deutsche Post DHL Group introduserer Green Carrier Certification

  • Deutsche Post DHL Group anerkjenner samarbeidspartneres bærekraftinnsats som en del av sin bærekraftstrategi
  • Globalt sertifiseringsprogram for bakketransport gir åpenhet for kunder og reduserer karbonavtrykk
  • DHL-divisjonene Express, Freight og Supply Chain første sertifiserte veigodstransportører

Bonn, 21. desember: Deutsche Post DHL Group (DPDHL) introduserer en global DHL Green Carrier-sertifisering for å anerkjenne underleverandører innen veitransport for deres innsats til å bli mer bærekraftig. Som en del av sin bærekraftstrategi, har DPDHL som mål å redusere klimagassutslippene til under 29 millioner tonn innen 2030 og netto null innen 2050. Veitransport står for 21 % av konsernets totale CO2e-utslipp. I tillegg til elektrifisering av last mile-leveringer og investeringer i alternative kjøretøy og drivstoff i egen flåte, er en annen viktig brikke omfanget av bærekraftige transporttjenester levert av konsernets servicepartnere. Ved å sertifisere sine grønne underleverandører, understreker verdens ledende logistikkleverandør sitt ansvar når det gjelder bærekraft og klimaendringer, samtidig som det skaper nødvendig åpenhet for interessentene.

«Dekarbonisering av handelsbaner og forsyningskjeder er en felles innsats og må bygges på åpenhet og samarbeid. Med vår DHL Green Carrier Certification har vi implementert enhetlige og transparente kriterier når det gjelder samarbeid med våre bakketransportører fremover. Denne tilnærmingen tar oss et steg nærmere vårt ambisiøse mål om klimanøytral transport,» sier Andreas Mündel, Senior Vice President Strategy & Operation Programs i DPDHL.

Fokus på transportselskapenes utslipp er en av de største utfordringene og nøkkelen til å levere vitenskapsbaserte mål. DHL-divisjonene Express, Freight og Supply utviklet derfor i fellesskap et standardisert program for å kartlegge grønn ytelse og anerkjenne samarbeidspartnere som leverer bakketransporttjenester til divisjonene. Løsningen lar DHL effektivt administrere relasjoner og redusere utslipp. Green Carrier-sertifiseringsprogrammet identifiserer underleverandører som allerede bidrar til bærekraftig logistikk, samtidig som det oppmuntrer til enda flere investeringer i grønne teknologier for å redusere vårt, så vel som våre transportører og våre kunders, CO2-fotavtrykk. På denne måten øker ikke DHL bare åpenheten for alle intressenter, men vil også bli mer bærekraftig innen veigodstransport.

Transportørene bør bl.a. ha en miljø- og bærekraftstrategi på plass, måle sitt karbonavtrykk og være transparente med sine data. I tillegg til grunnleggende teknologier som dekk med lav rullemotstand, aerodynamiske forbedringer og tomgangsavbrudd, jobber ledende grønne transportører også med avanserte grønne teknologier som bærekraftig drivstoff og alternative kjøretøy. All relevant informasjon innhentes via en dedikert nettplattform og verifiseres i en internrevisjonsprosess. Basert på funnene rangeres underleverandørene i fire kategorier; ‘Pass’, ‘Good’, ‘Excellent’ og ‘Outstanding’. Denne synligheten av miljøprestasjoner vil bidra til å tilby kundene grønnere tjenester, og skape et ekstra beslutningspunkt for fremtidige transportanbud og oppdrag.

DHL Express har inkludert sertifiseringen som en del av anbudsprosessen for sin bakkebaserte transport, og har mottatt gjennomgående positive tilbakemeldinger fra transportørene.

DHL-divisjonene vil også kartlegge underleverandører i andre land og sertifisere dem i løpet av de kommende månedene.

Innføringen av DHL Green Carrier Certification er et av mange initiativ som DPDHL har lansert som en del av sin bærekraftstrategi. For å redusere CO2-utslipp i tråd med klimaavtalen i Paris, investerer konsernet 7 milliarder euro i klimanøytrale logistikkløsninger frem til 2030. Bærekraftsstrategien inkluderer bl.a. programmer for kjøp av bærekraftig drivstoff i fly- og sjøfrakt, elektrifisering av last mile-leveringer, og bygging av klimanøytrale logistikklokasjoner og driftslager.

Emner

Kategorier


DHL – logistikkselskapet for hele verden

DHL er den ledende globale merkevaren i logistikkbransjen. Våre DHL-divisjoner tilbyr en enestående portefølje av logistikktjenester som spenner fra nasjonal og internasjonal pakkelevering, leveringsløsninger for e-handel, internasjonal ekspress-, vei-, luft- og sjøtransport til industrielle logistikkløsninger for hele forsyningskjeder. Med rundt 380.000 ansatte i mer enn 220 land og territorier over hele verden, kobler DHL mennesker og bedrifter sammen på en sikker og pålitelig måte, noe som muliggjør den globale handelsstrømmen. Med spesialiserte løsninger for vekstmarkeder og bransjer, inkludert teknologi, biovitenskap og helsevesen, energi, bilindustri og detaljhandel, et bevist engasjement for samfunnsansvar og enestående tilstedeværelse i utviklende markeder, er DHL avgjørende posisjonert som «logistikkselskapet for hele verden».

DHL er en del av Deutsche Post DHL Group. Konsernet genererte inntekter på mer enn 66 milliarder euro i 2020.

Pressekontakt

Linda Bengtsson

Linda Bengtsson

Pressekontakt Head of Marketing & Communications +47 66 92 86 67

Excellence. Simply delivered.

DHL er en del av verdens ledende post- og logistikkselskap Deutsche PostDHL Group og omfatter forretningsenhetene DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding Freight og DHL Supply Chain.

DHL Express (Norway) AS
Gneisveien 3
2020 Skedsmokorset
Norge