Gå videre til innhold
​Deutsche Post DHL Group vinner av den internasjonale Catalyst Award

Pressemelding -

​Deutsche Post DHL Group vinner av den internasjonale Catalyst Award

Bonn, 18 januar 2019: Med rundt 520 000 ansatte i mer enn 220 land og territorier, er Deutsche Post DHL Group en av verdens største arbeidsgivere. Som anerkjennelse for sitt initiativ for å fremme andelen kvinner i ledelsen, har selskapet blitt tilldelt Catalyst Award 2019.

Catalyst er en amerikansk-basert ideell organisasjon som blant annet skal fremme prosjekter for å fremme kvinner. Hvert år anerkjenner Catalyst bedrifter og initiativer som fremmer mangfold og inkludering, og skaper en arbeidsplasskultur som fremmer kvinner i ledelsen. Siden 1987 har Catalyst registrert totalt 89 organisasjoner og bedrifter over hele verden. Deutsche Post DHL Group er det første tyske selskapet for å motta Catalyst Award i anerkjennelse for sine globale aktiviteter for å fremme kvinner i ledelsen.

Catalyst vurderer og evaluerer nominerte programmer og tiltak basert på et bredt spekter av kriterier: strategi og begrunnelse, senior lederskapsaktiviteter, ansvarlighet og åpenhet, kommunikasjon, ansattes engasjement, innovasjon og målbare resultater. Det ble gjennomført dybdeintervjuer med styret, samt med ledere og ansatte på ulike steder for å få et nøyaktig innblikk i DPDHL-aktivitetene under initiativet "Women in Management". Med funnene: medarbeidere beskriver DPDHL Group som en internasjonal, inkluderende, fleksibel og resultatorientert arbeidsgiver.

"Deutsche Post DHL Group er et globalt selskap som samler mennesker fra et bredt spekter av kulturelle bakgrunner, alle med forskjellig kompetanse og erfaring," sier Frank Appel, CEO i Deutsche Post DHL Group. Mangfold er en del av vårt daglige arbeidsliv, og det er en kritisk faktor å fremme kvinner i ledelsen i vår suksess. Vi er stolte av å motta Catalyst Award som viser at vi er på rett spor."

Initiativet "Women in Management" lanserte i 2011 en innledende gruppeundersøkelse av barrierer for kvinners karriereutvikling og tilgang til lederstillinger. Basert på resultatene fra en global ledelsesundersøkelse og resultatet av fokusgruppesamtaler ble fire tiltaksområder identifisert: kultur og tenkemåte, fleksible arbeidsforhold, kvinners karrierehjelp og overvåking. Disse ble deretter brukt til å utvikle omfattende programmer, blant annet dedikerte regionale aktiviteter, for å fremme mangfold og inkludering i hele konsernet:

 • Training under "Certified"-programmet med sikte på å etablere en felles bedriftskultur og et sett av felles verdier som gjelder i hele konsernet.
 • Regional, spesialtilpasset mangfold og inkludering, samt en årlig mangfoldighetsuke. Globale kvinnekonferanser holdes også, og selskapet har gjort interne kommunikasjonskanaler tilgjengelig for å gjøre det mulig for plattformer som bedriftens intranett og Yammer å delta i dialog om mangfold, og å dele og fremme beste praksis.
 • Fleksible arbeidsforhold som gir kvinner og menn muligheten til for eksempel å forene arbeid og familieliv bedre.
 • Et interaktivt dashboard gir ledere en oversikt og åpenhet i forhold til blant annet trenden i andelen kvinner i ledelsen.
 • Siden 2011 har Deutsche Post DHL Group økt antallet kvinner i ledelsen betydelig, slik at i dag er en av fem lederstillinger fylt med en kvinnelig ansatt (per 31. desember 2017).

  For Deutsche Post DHL Group strekker mangfold langt utover kjønn, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, seksuell orientering, funksjonshemming og andre kjennetegn som er beskyttet av loven. I konsernets mangfoldighets- og inkluderingserklæring ("All Different, Together Successful") gjør vi det klart at mangfoldet omfatter alle forskjellene som gjør oss til unike individer.

  I 2018 mottok DPDHL Group både Total E-Quality Award, og European Diversity Award. Selskapet er også notert i to kapitalmarkedsindekser som fokuserer utelukkende på aktiviteter som involverer mangfold og inkludering, ansattes utvikling: Thomson Reuters IX Global Diversity & Inclusion Index og Bloomberg Gender Equality Index (BBGEI).

  Emner


  DHL – Logistikkselskapet for hele verden.

  DHL er den globale markedslederen innen ekspress og logistikk med tilstedeværelse i 220 land og områder. DHL har en unik produktbredde og tilbyr ekspressfrakt, sjøfrakt, biltransport, lagring, internasjonal post og 3. parts logistikktjenester. Med programmer innen miljøvern, katastrofehjelp og utdanning, tar DP DHL sitt samfunnsansvar på alvor. DHL er en del av Deutsche Post DHL Group. Den totale gruppen har omlag 520 000 ansatte, og konsernet genererte en omsetning på over 60 milliarder euro i 2017.

  Pressekontakt

  Linda Bengtsson

  Linda Bengtsson

  Pressekontakt Head of Marketing & Communications +47 66 92 86 67

  Excellence. Simply delivered.

  DHL er en del av verdens ledende post- og logistikkselskap Deutsche PostDHL Group og omfatter forretningsenhetene DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding Freight og DHL Supply Chain.

  DHL Express (Norway) AS
  Gneisveien 3
  2020 Skedsmokorset
  Norge