Gå videre til innhold
DHL Express – Norges 5. beste arbeidsplass!

Pressemelding -

DHL Express – Norges 5. beste arbeidsplass!

Great Place to Work har i dag kåret Norges beste arbeidsplasser for 2020, og nok en gang utmerker DHL Express seg i toppen. 

34.000 medarbeidere fra 206 virksomheter har deltatt i den årlige undersøkelsen, og selskapene som topper listen kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. De tar den enkeltes helse på alvor, bygger gjensidig tillit, kommuniserer åpent og demonstrerer at virksomheten bidrar positivt i samfunnet.

"Å fortsatt være blant toppen av Norges beste arbeidsplasser, er en fantastisk bekreftelse på det vi får til sammen – "As One" – i DHL Express Norge! Nøkkelen til suksess er medarbeiderne, det er de som er selve ryggraden i selskapet", sier administrerende direktør Terje Aarbog. Han fortsetter: "Derfor er medarbeiderundersøkelsen et av våre viktigste verktøy. Gjennom den får vi viktige tilbakemeldinger som det systematisk iverksettes tiltak for å støtte oppunder. Dette skaper engasjement, kunnskap og tillit fra de ansatte, som igjen utvikler gode økonomiske resultater for selskapet."

For DHL Express som arbeidsplass er det viktig at de ansatte kommer på jobb med glede, at de føler seg verdsatt for innsatsen de gjør, og får mulighet til å utvikle seg og realisere sitt fulle potensiale. Å være en arbeidsplass med rom for mangfold som medarbeiderne er stolte av, og føler at jobben de gjør har større betydning enn å bare være en jobb. Å ha motiverte ansatte er den første av fire pilarer som selskapets enkle og effektive FOCUS-strategi bygger på, som gir selskapet helhet og samhold "As One".

"Motiverte ansatte leverer høy servicekvalitet. De gjør det lille ekstra som skaper kundelojalitet og differensierer oss i markedet, som igjen leder til et profitabelt nettverk. Som selskap ser vi derfor viktigheten av å investere i våre ansatte, og vi jobber kontinuerlig med forbedringer. At vi holder oss høyt i toppen blant Norges beste arbeidsplasser år etter år, gir en følelse av stolthet og glede hos alle medarbeidere i DHL Express!", avslutter Aarbog.

Great Place to Work er et globalt konsulent- og analyseinstitutt som hjelper organisasjoner med å identifisere, skape og utvikle gode arbeidsplasser. Gjennom omfattende kulturanalyse og medarbeiderundersøkelse med fokus på lederskap, tillit, troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap, har instituttet for 17. året på rad rangert de beste virksomhetene i Norge. 

Emner

Tags


DHL – logistikkselskapet for hele verden

DHL er den ledende globale merkevaren i logistikkbransjen. Våre DHL-divisjoner tilbyr en enestående portefølje av logistikktjenester som spenner fra nasjonal og internasjonal pakkelevering, leveringsløsninger for e-handel, internasjonal ekspress-, vei-, luft- og sjøtransport til industrielle logistikkløsninger for hele forsyningskjeder. Med rundt 380.000 ansatte i mer enn 220 land og territorier over hele verden, kobler DHL mennesker og bedrifter sammen på en sikker og pålitelig måte, noe som muliggjør den globale handelsstrømmen. Med spesialiserte løsninger for vekstmarkeder og bransjer, inkludert teknologi, biovitenskap og helsevesen, energi, bilindustri og detaljhandel, et bevist engasjement for samfunnsansvar og enestående tilstedeværelse i utviklende markeder, er DHL avgjørende posisjonert som «logistikkselskapet for hele verden».

DHL er en del av Deutsche Post DHL Group. Konsernet genererte inntekter på mer enn 61 milliarder euro i 2018.

Pressekontakt

Linda Bengtsson

Linda Bengtsson

Pressekontakt Marketing Communications Manager +47 66 92 86 67