Gå videre til innhold
DHL Express samarbeider med Fiat Professional om elektrifisering av last-mile levering

Pressemelding -

DHL Express samarbeider med Fiat Professional om elektrifisering av last-mile levering

  • DHL Express kjøper 100 av Fiats første varebiler E-Ducato til sin europeiske flåte
  • Neste steg mot målet om å nå 60 % elektrisk flåte innen 2030
  • Ambisiøs plan om anskaffelse av mer enn 14.000 e-biler i leveringsflåten over hele Europa

Bonn, 23. april 2021: DHL Express, den verdensledende ekspressleverandøren, tar enda et steg fremover i sin strategi om nullutslipp. Selskapet kunngjør i dag sitt partnerskap med Fiat Professional, og kjøper de første 100 varebilene av Fiats nye E-Ducato, den nye modellen som ble introdusert for offentligheten i går. Disse store varebilene er 100 % elektriske, og overbeviser med stor kapasitet og batteri med lang levetid. Med rekkevidde på mer enn 200 km, er E-Ducato veldig godt egnet for last-mile logistikk. I tråd med den nylig lanserte bærekraftsplanen fra Deutsche Post DHL Group, (DPDHL), planlegger DHL Express å ha mer enn 14.000 elektriske varebiler i drift i Europa innen 2030 for å redusere karbonutslippet.

"Vi har sterk tro på at fremtiden for last-mile logistikk er elektrisk", sier Alberto Nobis, adm. direktør DHL Express Europe. "For å oppfylle vårt mål om å koble mennesker sammen og forbedre liv, har vi forpliktet oss til å bli grønnere og renere i det vi gjør hver eneste dag. Med disse nye E-Ducato-varebilene, tar vi viktige steg mot å nå vårt mål om å elektrifisere hoveddelen av vår leveringsflåte. Hos Fiat Professional fant vi det vi søkte: toppmoderne teknologi og kraftige batterier som gjør at vi kan nå lenger enn 200 km pr. ladning ved leveringer av ekspressforsendelser til våre kunder – raskt og grønt."

"Frem mot 2022 er planen å ta i bruk 20 av disse E-Ducato-bilene i Norge", sier Terje Aarbog, adm. direktør DHL Express Norge. "Dette er helt i tråd med vår store satsning på GoGreen, DHLs gruppeomfattende miljøvernprogram om klimanøytral frakt. Det er viktig for oss i DHL Express å lede an i oppbyggingen av en miljøvennlig transportsektor for fremtiden, og i Norge har vi allerede tatt i bruk elektriske lastesykler, varebiler samt Paxster i de største byene for å redusere trafikkvolumet i sentrum og CO2-utslipp. I DHL Express Norge har vi et delmål om 70% utslippsfri last-mile transport innen 2025, og er på god vei"

I Europa forbinder DHL Express forbrukere og bedrifter i mer enn 60 land og territorier. På grunn av det høye kundebehovet for internasjonale ekspressleveranser, forventer selskapet at den europeiske last-mile flåten vil vokse til ca. 20.000 varebiler innen 2030. For å transformere sin bærekraftstrategi til virkelighet, har selskapet forpliktet seg til at 60 % av flåten opererer elektrisk innen utgangen av inneværende tiår (ca. 14.000 kjøretøy).

Flertallet er store varebiler som brukes til urbane byleveranser. I samarbeid med Fiat Professional ble E-Ducato prøvd ut under forskjellige og varierende driftsforhold som veldig lave temperaturer, ekstreme bakker og lange avstander, for å teste responsen på hele spekteret av DHLs bruksforhold.

For Eric Laforge, sjef for LCV Enlarged Europe i Stellantis, er prosjektet med E-Ducato en reise i innovasjon og mot fremtiden. "Vi er stolte av at en like viktig utøver som DHL Express har valgt E-Ducato som en del av sitt ambisiøse mål. Med E-Ducato var vår oppgave ikke bare å utvikle et bærekraftig produkt både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv, men mest av alt for å tilby en komplett mobilitetsløsning for våre partnere."

For DHL Express representerer det strategiske partnerskapet med Fiat ytterligere utvikling av tiltak for å levere forsendelser uten CO2-utslipp til kundene. I tillegg til de største byene i Norge, benytter selskapet også allerede lastesykler i metropoler og urbane områder som Barcelona, København, Frankfurt am Main og mange flere, og kobler sine distribusjonsanlegg via båt i sentrum av London og Amsterdam.

I tillegg til selve kjøretøyene, trenger en elektrisk mobilitetskjede en omfattende ladeinfrastruktur i hele driftsområdet. For å muliggjøre en ytterligere utvidelse av ladningsnettverket, samarbeider DHL Express for tiden med flere spesialiserte selskaper om en plan for å betydelig øke antallet ladepunkter i hele Europa i løpet av de neste årene.

Elektrifiseringen av last-mile logistikk er en av hovedpilarene i DPDHLs nylige kunngjorte bærekraftsplan. Konsernet investerer totalt 7 milliarder euro (Opex og Capex) innen 2030 i tiltak for å redusere CO2-utslippet. I tillegg til elektrifisering av kjøretøyer, vil midlene særlig gå til bærekraftig flydrivstoff og klimanøytrale bygninger. På vei til nullutslippsmålet innen 2050, som allerede har vært på plass i 4 år, forplikter selskapet seg til nye ambisiøse delmål. For eksempel, som en del av det anerkjente Science Based Target Initiative (SBTi), har DPDHL forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp innen 2030 i tråd med Parisavtalen.

Emner

Kategorier


DHL – logistikkselskapet for hele verden

DHL er den ledende globale merkevaren i logistikkbransjen. Våre DHL-divisjoner tilbyr en enestående portefølje av logistikktjenester som spenner fra nasjonal og internasjonal pakkelevering, leveringsløsninger for e-handel, internasjonal ekspress-, vei-, luft- og sjøtransport til industrielle logistikkløsninger for hele forsyningskjeder. Med rundt 380.000 ansatte i mer enn 220 land og territorier over hele verden, kobler DHL mennesker og bedrifter sammen på en sikker og pålitelig måte, noe som muliggjør den globale handelsstrømmen. Med spesialiserte løsninger for vekstmarkeder og bransjer, inkludert teknologi, biovitenskap og helsevesen, energi, bilindustri og detaljhandel, et bevist engasjement for samfunnsansvar og enestående tilstedeværelse i utviklende markeder, er DHL avgjørende posisjonert som «logistikkselskapet for hele verden».

DHL er en del av Deutsche Post DHL Group. Konsernet genererte inntekter på mer enn 61 milliarder euro i 2018.

Pressekontakt

Linda Bengtsson

Linda Bengtsson

Pressekontakt Head of Marketing & Communications +47 66 92 86 67

Relatert innhold

Excellence. Simply delivered.

DHL er en del av verdens ledende post- og logistikkselskap Deutsche PostDHL Group og omfatter forretningsenhetene DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding Freight og DHL Supply Chain.

DHL Express (Norway) AS
Gneisveien 3
2020 Skedsmokorset
Norge