Gå videre til innhold
DHL Global Connectedness Index 2020 signaliserer gjenopprettelse av globaliseringen etter Covid-19-tilbakeslaget

Pressemelding -

DHL Global Connectedness Index 2020 signaliserer gjenopprettelse av globaliseringen etter Covid-19-tilbakeslaget

  • Global handel er tilbake for fullt og opprettholder økonomier over hele verden
  • 'Digital globalisering' økte formidabelt mens menneskestrømmen stupte
  • Rangerer land med Nederland, Singapore, Belgia, De forente arabiske emirater og Irland i ledelsen
  • DHL Initiative on Globalization ble innviet ved New York University's Stern School of Business

Bonn, 3. desember 2020: I dag ga DHL og NYU Stern School of Business ut DHL Global Connectedness Index 2020 (GCI). Denne 7. utgaven av rapporten, er den første omfattende vurderingen av globalisering under spredningen av Covid-19-pandemien. Den følger internasjonale strømmer av handel, kapital, informasjon og mennesker i over 169 land og territorier. Etter å ha holdt seg stabil i 2019, antyder nåværende prognoser at indeksen vil falle betydelig i 2020 pga. avstandseffektene Covid-19 har hatt på samfunnet, som lukkede grenser, reiseforbud og passasjerfly satt på bakken. Det er imidlertid lite sannsynlig at pandemien vil sende verdens samlede tilknytningsnivå under det det var i den globale finanskrisen i 2008-09. Handels- og kapitalstrømmer har allerede begynt å ta seg opp igjen, og internasjonale datastrømmer økte i løpet av pandemien ettersom personlig kontakt ble overført til den elektroniske verdenen med økt internasjonal internettrafikk, telefonsamtaler og e-handel.

"Den nåværende krisen har vist hvor uunnværlige internasjonale forbindelser er for å opprettholde den globale økonomien, sikre livsgrunnlag og bistå selskaper med å styrke handelsnivået", sier John Pearson, administrerende direktør i DHL Express. "Forsyningskjeder og logistikknettverk spiller en viktig rolle for å holde verden i gang og stabilisere globaliseringen, spesielt i en tid hvor krisen strekker seg over hele verden. Dette minner oss om behovet for å være forberedt på enhver utfordring. Det nylige gjennombruddet av vaksine har satt søkelyset på den systematiske betydningen av rask og sikker medisinsk logistikk, avhengig av et verdensomspennende, sammenkoblet nettverk som effektivt sikrer internasjonal distribusjon."

Mens Covid-19 har påvirket virksomheter og liv verden over, har ikke dette brutt de grunnleggende koblingene som binder nasjoner sammen. "Denne rapporten viser at globaliseringen ikke kollapset i 2020, men at pandemien endret, i det minste midlertidig, hvordan land samhandlet. Det viser også farene ved en verden der kritiske koblinger bryter sammen, og det presserende behovet for mer effektivt samarbeid i møte med globale utfordringer", kommenterer GCI-hovedforfatter Steven A. Altman, seniorforsker og direktør for DHL Initiative on Globalization ved NYU Stern School of Business. "Sterkere global tilknytning kan akselerere verdens rehabilitering fra Covid-19-pandemien, ettersom land kom knytter seg til internasjonale strømmer har en tendens til å oppnå raskere økonomisk vekst."

Covid-19-stresstest på globalisering: Digitale strømmer fosser fremover, handels- og kapitalstrømmer gjenopprettes, menneskestrømmer stuper
Nedstengning og reiseforbud for å dempe spredningen av viruset, har som forventet ført til en ekstraordinær kollaps av folkestrømmer i2020. Antallet mennesker som reiser til utlandet vil falle med 70 % i 2020 ifølge den siste FN-prognosen. Internasjonal turisme vil ikke komme tilbake til nivået før pandemien før i 2023. I motsetning har handel, kapital og informasjonsflyt holdt seg overraskende bra. Internasjonal handel har kommet sterkt tilbake etter et kraftig stup i begynnelsen av pandemien, og er fortsatt en viktig ryggrad for økonomier over hele verden.

Kapitalstrømmene ble hardere rammet. Utenlandske direkteinvesteringer (FDI), som gjenspeiler selskaper som kjøper, bygger eller reinvesterer i prosjekter i utlandet, kan falle med 30-40 % i år, også som forventet av FN. Sterke politiske tiltak fra regjeringer og sentralbanker har imidlertid bidratt til å stabilisere markedene. Digital informasjonsflyt har steget ettersom pandemien har flyttet arbeid, lek og utdanning over på nettet. Mennesker og selskaper skyndet seg raskt for å holde kontakten digitalt, noe som førte til tosifrede økninger i global internettrafikk.

Europa topper rangeringen med de mest globale forbundne landene, mens sørøstasiatiske nasjoner scorer utover sine evner
DHL Global Connectedness Index har mer enn 3,5 millioner datapunkter for å spore globaliseringen i 169 land i perioden 2001 til 2019. Den måler hvert lands globale tilknytning basert på både størrelsen av internasjonale strømmer ift. størrelsen på økonomien innenlands ('dybde'), og i hvilken grad dets internasjonale strømmer distribueres globalt eller er mer snevert fokusert ('bredde').

De seneste dataene viser at Nederland igjen er på toppen av rangeringen som verdens mest globalt forbudne land. Singapore, Belgia, De forente arabiske emirater og Irland utgjør resten av topp 5. Singapore leder indeksen på internasjonale strømmer ift. aktivitet innenlands. Videre har ingen land mer global fordeling av strømmer enn Storbritannia. Europa innehar topplasseringen som verdens mest globaliserte region, med 8 av de 10 mest globalt forbundne landene. Europa topper handels- og menneskestrømmene, mens Nord-Amerika er den beste regionen for informasjon- og kapitalstrømmer. Listen over økonomier som anses å score utover sine evner ift. internasjonale strømmer, ledes av Kambodsja, Singapore, Vietnam og Malaysia, med regionale forsyningskjeder som nøkkelfaktor i ytelse til de sørøstasiatiske nasjonene.

Årets GCI-rapport markerer også starten på det nye DHL Initiative on Globalization ved New York University's Stern School of Business. Det nye forskningsinitiativet tar sikte på å skape et ledende ekspertisesenter for datadrevet globaliseringsforskning. Les mer om denne forskningen på nettsiden www.stern.nyu.edu/globalization

Merknad til redaksjonen: Rapporten ble bestilt av DHL og forfattet av Steven A. Altman og Philip Bastian fra New York University's Stern School of Business. Metoden brukt til å beregne DHL Global Connectedness Index 2020 er stort sett uendret fra tidligere utgaver av indeksen. Den eneste betydningsfulle metodiske endringen i denne utgaven, er tillegg av internasjonalt vitenskapelig forskningssamarbeid som et komponentmål innenfor indeksens informasjonssøyle. Dataene som ble brukt til å beregne indeksen, har blitt fullstendig oppdatert både for å utvide resultatene frem til 2019, samt for å innlemme reviderte kildedata for tidligere år. De dokumenterer og dissekerer nivåer av globalisering, både på globalt nivå og for 169 land og territorier, som til sammen står for 99 % av verdens BNP og 98 % av befolkningen.

Rapporten og ytterligere bakgrunnsinformasjon kan lastes ned fra www.dhl.com/gci

Related links

Emner

Tags


DHL – logistikkselskapet for hele verden

DHL er den ledende globale merkevaren i logistikkbransjen. Våre DHL-divisjoner tilbyr en enestående portefølje av logistikktjenester som spenner fra nasjonal og internasjonal pakkelevering, leveringsløsninger for e-handel, internasjonal ekspress-, vei-, luft- og sjøtransport til industrielle logistikkløsninger for hele forsyningskjeder. Med rundt 380.000 ansatte i mer enn 220 land og territorier over hele verden, kobler DHL mennesker og bedrifter sammen på en sikker og pålitelig måte, noe som muliggjør den globale handelsstrømmen. Med spesialiserte løsninger for vekstmarkeder og bransjer, inkludert teknologi, biovitenskap og helsevesen, energi, bilindustri og detaljhandel, et bevist engasjement for samfunnsansvar og enestående tilstedeværelse i utviklende markeder, er DHL avgjørende posisjonert som «logistikkselskapet for hele verden».

DHL er en del av Deutsche Post DHL Group. Konsernet genererte inntekter på mer enn 61 milliarder euro i 2018.

Pressekontakt

Linda Bengtsson

Linda Bengtsson

Pressekontakt Marketing Communications Manager +47 66 92 86 67