Gå videre til innhold
Deutsche Post DHL Group sitt hovedkontor
Deutsche Post DHL Group sitt hovedkontor

Pressemelding -

Sterkeste første kvartal noensinne: Foreløpig resultater fra Deutsche Post DHL Group overstiger markedets forventninger

  • Alle divisjoner økte EBIT betydelig i første kvartal 2021; konsernets EBIT tredoblet til ca. 1,9 milliarder euro

  • Fortsatt positiv fri kontantstrøm og forbedring på mer enn 1,4 milliarder euro til ca. 1,0 milliarder euro

  • Konsernsjef Frank Appel: "Starten av det nye regnskapsåret var mer dynamisk enn noen gang før"

Bonn, 9. april 2021: Deutsche Post DHL Group, verdens ledende konsern innen logistikk, har i dag gitt ut foreløpige resultater for første kvartal 2021, og har hevet utsiktene for inneværende regnskapsår. Foreløpig driftsresultat (EBIT) for de tre første månedene er forbedret til ca. 1,9 milliarder euro (1. kvartal 2020: 592 millioner euro). Den positive utviklingen i konsernets virksomheter sett i fjerde kvartal 2020, har fortsatt godt gjennom første kvartal 2021. I løpet av de tre første månedene av året har B2C-forsendelsesvolumet holdt seg høyt i alle nettverk, mens gjenopprettingen av B2B-virksomheten fortsatte.

"Starten på det nye regnskapsåret var mer dynamisk enn noen gang før. Det viser at vi med hell har rettet virksomheten vår til de rette vekstdriverne. Ett år inn i pandemien har vi i første kvartal 2021 sett et vedvarende momentum i e-handel, og en betydelig stabilisering i global handel med økende fly- og sjøfraktvolum. Derfor rapporterte alle divisjoner en betydelig økning i inntjening i forhold til markedets forventninger. Global handel forsetter å komme seg, og vaksinedistribusjonen er i full gang, noe som gjør meg veldig optimistisk for resten av 2021 og videre fremover", sa Frank Appel, administrerende direktør i Deutsche Post DHL Group.

Alle divisjoner er optimalt posisjonert for fortsatt boom i e-handel og vekst i global handel

Express: Divisjonen nådde en EBIT på ca. 955 millioner euro i første kvartal 2021, mot 393 millioner euro i første kvartal 2020.

Global Forwarding, Freight: EBIT i Global Forwarding, Freigt var på ca. 215 millioner euro i første kvartal 2021, klart over forrige års første kvartal på 73 millioner euro.

Supply Chain: EBIT i Supply Chain kom på ca 165 millioner euro i første kvartal 2021, sammenlignet med 105 millioner euro i første kvartal 2020.

eCommerce Solutions: eCommerce Solutions hadde en EBIT i første kvartal 2021 på ca. 115 millioner euro, klart over fjorårets første kvartalsresultat på 6 millioner euro.

Post & Parcel Germany: EBIT i Post & Parcel Germany i første kvartal 2021 var ca. 555 millioner euro (første kvartal 2020: 334 millioner euro).


Inntjeningsmomentet gjenspeiles i positiv kontantstrømutvikling og bedre utsikter

Den fortsatt positive forretningsutviklingen støttes av en sterk kontantstrømutvikling; den frie kontantstrømmen utgjorde ca 1,0 milliarder euro i første kvartal 2021. I første kvartal 2020 var dette tallet fortsatt negativt på -409 millioner euro.

På bakgrunn av det sterke inntjeningsmomentet justeres veiledningen for 2021 som følger:

Konsernets EBIT for 2021 forventes nå å være betydelig over 5,6 milliarder euro (forrige prognose: mer enn 5,6 milliarder euro). Tilsvarende er resultatet for DHL-divisjonene nå sett betydelig over 4,5 milliarder euro (forrige prognose: mer enn 4,5 milliarder). EBIT for divisjonen Post & Parcel Germany forventes ikke lenger på ca 1,6 milliarder euro, men over 1,6 milliarder euro. Forventningen om en EBIT for konsernfunksjonene på ca -0,4 milliarder euro forblir uendret. For hele året 2021 forventes det nå at den frie kontantstrømmen vil være betydelig over 2,3 milliarder euro (forrige prognose: ca 2,3 millioner euro). Konsernet vil introdusere en revidert, detaljert veiledning med omfattende informasjon for 1. kvartal 2021, som vil bli offentliggjort som planlagt 5. mai 2021.

Emner

Tags


DHL – logistikkselskapet for hele verden

DHL er den ledende globale merkevaren i logistikkbransjen. Våre DHL-divisjoner tilbyr en enestående portefølje av logistikktjenester som spenner fra nasjonal og internasjonal pakkelevering, leveringsløsninger for e-handel, internasjonal ekspress-, vei-, luft- og sjøtransport til industrielle logistikkløsninger for hele forsyningskjeder. Med rundt 380.000 ansatte i mer enn 220 land og territorier over hele verden, kobler DHL mennesker og bedrifter sammen på en sikker og pålitelig måte, noe som muliggjør den globale handelsstrømmen. Med spesialiserte løsninger for vekstmarkeder og bransjer, inkludert teknologi, biovitenskap og helsevesen, energi, bilindustri og detaljhandel, et bevist engasjement for samfunnsansvar og enestående tilstedeværelse i utviklende markeder, er DHL avgjørende posisjonert som «logistikkselskapet for hele verden».

DHL er en del av Deutsche Post DHL Group. Konsernet genererte inntekter på mer enn 61 milliarder euro i 2018.

Pressekontakt

Linda Bengtsson

Linda Bengtsson

Pressekontakt Marketing Communications Manager +47 66 92 86 67