Pressemelding -

Nordmenn e-handler for 30 milliarder kroner

DIBS Payment Services offentliggjør i dag ferske analysetall om den nordiske e-handelen. DIBS e-handelsindeks for våren 2008 konkluderer bl.a. med at nordmenn og dansker er de mest aktive nettforbrukerne i Norden, at e-handelen (forretning til forbruker) for Danmark, Norge, Sverige og Finland til sammen utgjør 143 milliarder kroner. Herav 29,5 milliarder i Norge. Og forbrukerne har fortsatt veldig sterk tro på vekst i e-handelen. 

De nordiske internettforbrukerne har i gjennomsnitt e-handlet for 5.402 norske kroner det siste halve året. Nordmenn for 5.745 kroner. Primært handler de på nettet for å spare tid og for å kunne handle utenfor åpningstidene. Reiser og elektronikkprodukter utgjør ca. 60 % av den nordiske e-handelen, og tilliten til sikkerheten ved e-handel er høy.

Dette er bare noen av konklusjonene i den siste utgaven av DIBS e-handelsindeks som offentliggjøres i dag. Indeksen er en utvidelse av DIBS e-handelsindeks fra desember 2007 og omfatter forbrukere i hele Norden (Danmark, Sverige, Norge og Finland) og e-butikker i Skandinavia (Danmark, Sverige, Norge). DIBS, som er Skandinavias største tilbyder av internett betalingsløsninger og som håndterer ca. 80 % av alle online Dankort-betalinger i Danmark, har laget undersøkelsen med henblikk på å tegne et samlet bilde av den nordiske e-handelen. DIBS håndterer mer enn 7.000 kunders onlinetransaksjoner hver dag og har en årlig betalingsstrøm på ca. 43 milliarder norske kroner (Q1 2008).

Den typiske e-handler
91 % av de nordiske internettbrukerne mellom 15 og 65 år har handlet på nettet de siste 6 måneder. Gjennomsnittlig har nordmenn handlet for 5.745 kroner de siste 6 måneder, hvilket gjør oss til Nordens nest største nettforbrukere, like etter danskene. Finnenes nettforbruk ligger relativt langt under de øvrige land. En gjennomsnitts nordmann handler for 25 % mer på internett enn en gjennomsnittlig finsk nettforbruker.

I gjennomsnitt har de nordiske nettforbrukerne kjøpt for 5.402 kr. i løpet av de siste 6 måneder. E-handelsomsetningen (business til forbruker) estimeres å være 118 milliarder norske kroner i Skandinavia på årsbasis, og 143 milliarder kroner for Norden.

Den typiske nordiske e-handlende er en mann, mellom 25 og 54 år gammel, handler helst hos nasjonale e-butikker og er mest motivert for å handle på nettet for å spare tid og for å kunne handle utenfor åpningstidene.

Menn er nemlig de mest aktive e-handlerne, men kvinnene er også godt på vei. Mennene e-handler imidlertid fortsatt for vesentlig mer penger enn kvinnene. 26 % av mennene mot 17 % av kvinnene har handlet for over 10.000 kr. i løpet av det siste halve året.

Forbrukernes motiver for å handle på internett er først og fremst for å spare tid og besvær – 77 % av de utspurte nevner dette som motivasjonsfaktor. Deretter følger kriterier som uavhengighet av åpningstider og lavere priser. Det er særlig kvinnene som setter pris på å spare tid, mens mennene går etter et større vareutvalg. Jo yngre man er, desto høyere vekter man lavere priser.

Hos e-butikkene er den viktigste motivasjonsfaktoren for å tilby produkter online, at det er effektivt og man kan holde døgnåpent. De øvrige vesentlige motivasjonsfaktorer er at butikkenes forretningskonsepter ofte er skapt spesielt for internett, og at internett gir tilgang til nye markeder og kundesegmenter.

Høye forventninger til fremtiden
Internettadopteringen i Norden, andelen av e-handlende, samt den gjennomsnittlige omsetning pr. person, er blant de høyeste i verden. Men det er fortsatt rom for vekst. I hvert fall er både de nordiske forbrukeres og de skandinaviske e-butikkers forventninger til fremtiden svært høye.

Nettforbrukerne i Norden og e-butikkene i Skandinavia har nemlig fortsatt en utbredt forventning om at det vil bli handlet enda mer online i fremtiden. Nettforbrukere og e-butikker forventer derfor henholdsvis å handle mer på nettet og få et økende onlinesalg i løpet av de neste 12 måneder.

I alt 85 % av de skandinaviske e-butikkene forventer at deres internettsalg i løpet av de neste 12 måneder vil øke, og det er særlig de svenske og norske e-butikkene som er optimistiske.

Men også forbrukerne regner med å bidra til et økende internettsalg: 46 % av de spurte forventer å handle mer online de kommende 12 måneder enn de har gjort hittil.

Store bransjeforskjeller
DIBS e-handelsindeks inneholder for første gang estimater over den nordiske e-handelsomsetningen fordelt på bransjer. ”Reiser” topper listen med en omsetning på 53,5 milliarder norske kroner, etterfulgt av ”elektronikk” med 32,4 milliarder kroner, og ”medier og underholdning” med 12,3 milliarder.

De enkelte bransjer appellerer imidlertid langt ifra like godt til både menn og kvinner. Forskjellen er mest utpreget i varegruppene ”elektronikk” og ”klær/sko”. 69 % av mennene har kjøpt elektronikkprodukter de siste 6 måneder, mens det tilsvarende tall for kvinner er 38 %. ”Klær/sko” har det motsatte kjønnsmessige fortegn. I denne kategorien har 54 % av kvinnene handlet i løpet av de siste 6 måneder, mens kun 25 % av mennene har handlet i denne kategorien i samme tidsrom.

Tillit til sikkerheten
Undersøkelsen tegner et bilde av at det blant e-butikkene hersker stor tillit til sikkerheten på nettet. I gjennomsnitt svarer 90 % av de skandinaviske e-butikkene at de betrakter internett som en sikker salgskanal. Det er også e-butikkenes inntrykk at nettforbrukerne har fått større tillit til e-handelen. I forhold til 2007 er det skjedd en nedgang på 16 % i andelen av e-butikker som mener det er nødvendig med økt tillit til e-handelen blant nettforbrukerne. Kun 0,5-1,2 % av nettforbrukerne i de nordiske landene har opplevd svindel i forbindelse med e-handel i løpet av de siste 6 måneder.

Om DIBS e-handelsindeks
Undersøkelsen er gjennomført våren 2008 og er den første samlede rapport over den nordiske e-handelen. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet Zapera og omfatter intervjuer med 4.000 nettforbrukere i Danmark, Finland, Norge og Sverige og 872 e-butikker i Danmark, Norge og Sverige. DIBS’ e-handelsindeks kommer ut halvårlig.
For ytterligere opplysninger om undersøkelsen, vennligst kontakt:
Salgsdirektør Halvor Kaafjeld, DIBS Norge, tlf. 48 25 40 40 eller e-post hk(at)dibs.no

Faktaboks
• Internettadopteringen i Norden er på 81 %, fordelt på 80 % i Finland, 81 % i Sverige og Danmark, og 83 % i Norge.
• Det er 13,2 millioner aktive e-handlende i Norden mellom 15 og 65 år.
• I gjennomsnitt har de nordiske nettforbrukerne kjøpt for 5.402 kr. i løpet av de siste 6 måneder.
• E-handelsomsetningen (business til forbruker) estimeres å være på 118 milliarder NOK i Skandinavia på årsbasis og på 143 milliarder NOK for hele Norden (Danmark, Sverige, Norge, Finland).
• 46 % av de nordiske nettforbrukerne forventer å øke sine internettkjøp i løpet av de kommende 12 måneder.
• 85 % av de skandinaviske e-butikkene forventer økt internettomsetning i løpet av de kommende 12 måneder.
• 90 % av de skandinaviske e-butikkene vurderer e-handel til å være like sikker som handel i fysiske butikker.

Emner

  • Data, telekom, IT

DIBS tilbyr Nordens største utvalg av enkle og sikre betalingsløsninger på nettet. Vi startet i 1998 og var da pionerer innen betalinger på nettet – i dag er vi ledende i Norden. Vi var først med å nå en milliard transaksjoner og har i dag over 15 000 nettbutikker med en årlig salgsverdi på over 100 milliarder kroner. Hvert år velger 2 500 nye nettbutikker våre løsninger. Våre 100 medarbeidere i Danmark, Sverige og Norge jobber hver dag for å gjøre det enkelt å ta betalt på nettet.

Kontakter

Johanna Tell

Pressekontakt Sales & Partner Manager +47 45 07 00 70

Tahir Siddique

Pressekontakt Head of Marketing +45 5356 7904