Pressemelding -

Dignio styrker seg internasjonalt

Med flere prosjekter på gang i Storbritannia, ansetter Dignio Phillip Reay med flere års erfaring fra NHS i ny nøkkelrolle.

Helseteknologiselskapet som spesialiserer seg på avstandsoppfølging har over lengre tid hatt foten innenfor det britiske markedet. Nå overgår ressursbehovet kapasiteten, noe COO Ole Daniel Nitter synes er et godt tegn.

- Det er ikke lett å satse internasjonalt, men mye hardt arbeid har gitt gode resultater for oss. Vi har nå flere pasienter på løsningen, en langsiktig avtale knyttet til personlig tilpasset medisin og andre spennende prosjekter som står på trappene. For å levere på det nivået vi ønsker – og for å finne nye muligheter har vi nå fått inn svært relevant kompetanse til selskapet.

Nitter henviser til deres nye UK Head of Technical solutions, Phillip Reay. Han startet i selskapet denne uka, og skal være bindeleddet i Storbritannia mellom kundene og utviklerne i Dignio.

- Vi arbeider innen et felt som er nytt og i kontinuerlig utvikling. Da må både vi og vårt produkt være dynamisk og kunne tilpasses til kunders og pasientgruppers behov. Inngående kjennskap til vår plattform, slik Phillip vil få, i kombinasjon med teknisk kompetanse vil gi kundene gode prosesser og oss konkrete innspill for videreutvikling. Samlet sett tror vi dette vil bidra til enda flere nye muligheter i markedet.

Erfaring fra helsevesenet i Storbritannia

Reay har erfaring fra en rekke start-ups med teknologi som utgangspunkt, og har også arbeidet både for og opp mot NHS, det statlige helsevesenet i Storbritannia. Han er for tiden i Norge for å få rikelig med opplæring. Han ser frem til å sette avstandsoppfølging på kartet i Storbritannia.

- Storbritannia roper etter nye løsninger for å gjøre helsevesenet mer bærekraftig. Dignio har et solid produkt som er utviklet i tett samarbeid med både pasienter og helsepersonell, og allerede nå ser vi at etterspørselen for avstandsoppfølging øker. Min erfaring fra NHS vil komme godt med når vi skal navigere på et så komplekst felt som helsevesenet i Storbritannia er. Jeg tror både Dignio og jeg er på rett sted til rett tid, sier Reay.

Dignio i Storbritannia ledes av Managing director, Ewa Truchanowicz. De har kontorer tilknyttet University of Birmingham. 

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • dignio
  • helseteknologi
  • avstandsoppfølging

Dignio er en ledende spesialist på avstandsoppfølging av kronisk syke og leverandør av effektiv velferdsteknologi. Vi jobber kontinuerlig for velinformerte pasienter med en fleksibel hverdag og høy livskvalitet. Resultatet er fornøyde brukere og ressursbesparelser for helsevesenet.

Kontakter

Marianne Wilhelmsen

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedssjef 97524888