Pressemelding -

​Dypdykk om avstandsoppfølging

Nå som Helse- og sykehusplanen legger føringer for mer oppfølging i hjemmet og kommunene tar steget fra medisineringsstøtte til avstandsoppfølging, ønsker Dignio å bidra til et kompetanseløft. – Nå må vi gå ut ifra at alle vet godt hva avstandsoppfølging er, og så må vi begynne å snakke om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, sier daglig leder Lars Christian Dahle.

Det norske helseteknologiselskapet har arbeidet med avstandsoppfølging i nesten ti år, og utviklet en løsning for helsevesenet i tett samarbeid med helsepersonell og pasienter. Nå inviterer de til fagdag om medisinsk avstandsoppfølging i januar.

- Dignio har vært en del av ulike prosjekter over flere år, og sett hvilken positiv effekt det har for både pasienter og for tilbyderne av helsetjenester. Nå finner vi frem forstørrelsesglasset for å gå litt mer i dybden. Omstilling er aldri enkelt, og fallgruver og utfordringer vet vi at finnes. Det viktige er å lære av dem, sier Dahle.

Et tydelig mål i Helse- og sykehusplanen er å gjøre pasienten til en aktiv deltaker og å tilby spesialisthelsetjenester i hjemmet. Dahle tror dette vil bety at flere pasienter vil bli tilbudt avstandsoppfølging.

- Norge er langt fremme på avstandsoppfølging selv om antall pasienter ikke nødvendigvis er så høyt. Det betyr at kruttet ikke må finnes opp på nytt i kommuner og på sykehus, det er mange å lære av.

Variert program om medisinsk avstandsoppfølging

På Dignios fagdag vil alt fra brukerkartlegging, implementering, gevinstkartlegging, sikkerhet og erfaringer være på programmet. Målet er å belyse temaet fra ulike vinklinger, og å ha en praktisk rettet tilnærming.

- Vi henter inn mange eksterne foredragsholdere, og i kombinasjon med våre egne spesialister vil vi samlet sett ruste opp både primær- og spesialisthelsetjenesten for å ta i bruk denne helseteknologien. Erfaringer fra blant annet Oslo, Larvik og Sykehuset i Østfold vil bli belyst. I tillegg er vi glade for at statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen også har takket ja til å bidra, avslutter Dahle.

Emner

  • Velferd

Kategorier

  • avstandsoppfølging
  • dignio
  • helseteknologi
  • medisinsk avstandsoppfølging
  • velferdsteknologi

Dignio er en ledende spesialist på avstandsoppfølging av kronisk syke og leverandør av effektiv velferdsteknologi. Vi jobber kontinuerlig for velinformerte pasienter med en fleksibel hverdag og høy livskvalitet. Resultatet er fornøyde brukere og ressursbesparelser for helsevesenet.

Pressekontakt

Marianne Wilhelmsen

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedssjef 97524888