Skip to main content

Regjeringens kreftstrategi berømmer digital avstandsoppfølging av kreftpasienter

Pressemelding   •   mai 24, 2018 11:58 CEST

Å kunne være hjemme i trygge og vante omgivelser fremfor å tilbringe tiden på et sykehus med venting, smittefare og støy, er verdifullt for kreftpasienter under behandling. Det gir frihet til å kunne disponere tiden sin selv. Foto: depositphotos.com

I regjeringens nasjonale kreftstrategi "Leve med kreft" (2018 – 2022) trekkes Sykehuset Østfold fram som en inspirasjonskilde for å nå målet om en mer brukerorientert kreftomsorg.

Strategien fokuserer på at pasienten skal ha en mer aktiv rolle med innsikt i sitt eget sykdomsbilde og god oversikt over kvalitetssikret informasjon. For å kunne nå et slikt mål, vil det bli nødvendig å ta i bruk nye verktøy og nye metoder både i behandlingen og oppfølgingen av pasientene. 

Sykehuset Østfold trekkes fram i strategidokumentet som et godt eksempel for sitt prosjekt med avstandsoppfølging av kreftpasienter:

“Sykehuset Østfold har nylig gjennomført et prosjekt der pasienter som fikk cellegift etter operasjon for tykk- eller endetarmskreft fikk med seg et nettbrett hjem slik at de kunne rapportere symptomer, kroppstemperatur og i noen tilfelle også blodprøver til sykehuset. På den måten kunne kreftsykepleieren fange opp eventuelle endringer i sykdomsbildet, forebygge bivirkninger og hindre eventuelle innleggelser. Sykehuset fikk også bedre oversikt over hvordan pasienten hadde hatt det når han eller hun kom til ny cellegiftbehandling.”

Prosjektet ble ledet av avdelingssjef ved kreftavdelingen, Andreas Stensvold i samarbeid med Dignio, som leverte de digitale verktøyene til prosjektet, der samtlige pasienter rapporterte:

  • at de følte seg trygge og ivaretatt med oppfølging fra sykepleier via nettbrett
  • at de opplevde det som nyttig å kunne kommunisere med sykepleier via nettbrett
  • at de fikk innsikt i egen sykdomssituasjon ved å gjennomføre daglige målinger og svare på spørsmål
  • at de vil anbefale denne formen for oppfølging til andre kreftpasienter

- Vi har hatt høyt fokus på at vårt program og metodikk skal være tilpasset pasienten og være en god klinisk plattform for helsepersonell til å følge opp pasienter på avstand, sier medisinsk ansvarlig i Dignio, Jens Espeland.

Både Stensvold og Espeland er overbeviste om at når pasientene får ta mer ansvar selv, så blir resultatene bedre. Regjeringens strategidokument trekker fram slående forskningsresultater som støtter oppunder denne tanken. Forskning fra American Society of Clinical Oncology (ASCO) viser nemlig at kreftpasienter som fikk digital avstandsoppfølging med selvrapportering av symptomer og bivirkninger, levde fem måneder lenger enn kontrollgruppen. 

Dignio er et norsk selskap med en ambisjon om å være ledende leverandør av effektiv velferdsteknologi. Vi jobber kontinuerlig for velinformerte pasienter med en fleksibel hverdag og høy livskvalitet. 

Våre løsninger har, i tillegg til meget gode brukeropplevelser, gitt veldokumenterte resultater innen forebyggende helsetiltak og ressursbesparelser for helsevesenet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.