Pressemelding -

Revidert nasjonalbudsjett: Øremerk midler til digital hjemmeoppfølging

Årets reviderte nasjonalbudsjett er det perfekte tidspunktet for å sette i gang en digital revolusjon for hvordan vi følger opp pasienter i Norge. Helseteknologiselskapet Dignio står klare til å sørge for at flere korona-pasienter og pasienter i risikogruppen kan følges opp digitalt hjemmefra, men det krever at det øremerkes budsjettmidler til kommunene til formålet.

Covid-19 har satt behovet for digital hjemmeoppfølging på spissen. Med digital hjemmeoppfølging får pasienter tilgang til en app på et nettbrett eller på egen smarttelefon, og kan via den rapportere inn symptomer og målinger gjennom å svare på spørreskjema eller å bruke integrerte måleapparater. Resultatene dukker automatisk opp i helsepersonellets plattform og gir et varsel dersom noe ikke er som det skal. Digital hjemmeoppfølging brukes til oppfølging av kronisk syke pasienter, og har også blitt tatt i bruk av kommuner til oppfølging av koronasmittede. For eksempel har både Larvik, Færder og bydel Nordstrand i Oslo tatt i bruk Dignios løsning for å følge opp koronasmittede.

- I ti år har vi jobbet med å forenkle og forbedre hverdagen til kronisk syke og helsepersonell gjennom digital hjemmeoppfølging. Det har vært mange hindre i veien, men nå ser vi at etterspørselen virkelig skyter i været. Korona har gjort digital oppfølging mer relevant enn noen gang, sier daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle. Han fortsetter:

- Selv om behovet er stort og mange ønsker å implementere digital hjemmeoppfølging, så melder mange kommuner at de ikke har midler til å gjennomføre ambisjonene. Vi hadde håpet at forslaget til budsjett som kom fra regjeringen inneholdt øremerkede midler til digital hjemmeoppfølging, så vi er litt skuffet. Den gode nyheten er at det fortsatt er mulig å få det inn i budsjettet gjennom forhandlingene. Nå må Stortingspartiene kjenne sin besøkelsestid, og benytte anledningen til å sette fart på en helt nødvendig digital utvikling i helsevesenet.

I april fikk Helsedirektoratet og E-helsedirektoratet et tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor direktoratene blir bedt om «å bidra med nødvendig veiledning og tilrettelegging for å hurtig øke bruken av digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling». Også de regionale helseforetakene har fått beskjed om å ta i bruk digital hjemmeoppfølging. Dahle har tro på at digital hjemmeoppfølging kan få store ringvirkninger:

- Listen over fordelene med digital hjemmeoppfølging er lang. Departementet trekker selv frem at det vil gi bedre ressursbruk og smittevern, og at det vil gagne både pasienter og ansatte. Det hjelper lite at departementet presser på for endring fra toppen hvis de ikke også legger penger på bordet.

Brukere føler seg tryggere

Dignio får jevnlige rapporter fra kommunene, og flere melder nå at brukere som følges opp med digital hjemmeoppfølging føler seg tryggere, særlig nå i denne tiden. Mange vil unngå å fysisk gå til legen i frykt for smitte. Med muligheten til å gjøre sine egne målinger hjemme slipper de å utsette seg for unødvendig smitterisiko, samtidig som helsepersonell følger tett med på om det er noe ved målingene som gjør at de må følges opp nærmere.

- Vi mener at langt flere bør få muligheten til å følges opp i sitt eget hjem. Det gir en trygghet og et eierskap til eget sykdomsforløp som kan gi økt livskvalitet. Digitaliseringen har skutt fart under korona, og revidert nasjonalbudsjett bør brukes til å holde tempoet oppe i en sektor som har vist betydelig endringsvilje. Vi håper fortsatt at revidert nasjonalbudsjett kan være starten på revolusjonen digital hjemmeoppfølging vil være for helsevesenet, avslutter Dahle.

Related links

Emner

  • Velferd

Kategorier

  • revidert nasjonalbudsjett
  • rnb
  • helse
  • digital hjemmeoppfølging
  • velferdsteknologi
  • omstilling
  • medisinsk avstandsoppfølging
  • helseteknologi
  • avstandsoppfølging

Dignio er en ledende spesialist på digital hjemmeoppfølging av kronisk syke og leverandør av effektiv velferdsteknologi. Vi jobber kontinuerlig for velinformerte pasienter med en fleksibel hverdag og høy livskvalitet. Resultatet er fornøyde brukere og ressursbesparelser for helsevesenet.

Pressekontakt

Marianne Wilhelmsen

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedssjef 97524888