Pressemelding -

Skal bygge en digital poliklinikk med støtte fra Forskningsrådet

I dag kunne Forskningsrådet avsløre hvem som fikk midler av deres Covid-19 hasteutlysning som kom i april. En ny digital poliklinikk skal nå se dagens lys med helseteknologiselskapet Dignio som prosjektansvarlig.

Det er i underkant av åtte millioner som tildeles prosjektet hvor Dignio har fått med seg både Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus, Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Kreftforeningen og C3 Center for Connected Care. Daglig leder, Lars Christian Dahle, tror timingen er helt riktig.

– Er det noe korona har lært oss, så er det at det er mulig å bruke teknologi i helsesektoren når viljen er der. Det kan bidra til gevinster både for pasientene og for helsevesenet, og det er det vi ønsker å se nærmere på med dette forskningsprosjektet.

Dignio leverer løsninger for digital hjemmeoppfølging, hvor pasienter får tilgang til et nettbrett og eventuelt tilpasset måleutstyr, og kan via en app rapportere inn verdier og symptomer. Helsepersonell sitter i en egen plattform og ved avvik i verdiene kan de gi råd eller iverksette tiltak. Det er også mulig med chat og videokonsultasjon.

– Med korona er digital hjemmeoppfølging mer relevant enn noen gang. Vi gjør dette sammen med solide partnere, og håper prosjektet kan bidra til å endre noen arbeidsprosesser i sykehussektoren. Dette prosjektet er også i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan om å skape det utadvendte sykehus, sier Dahle.

Hjerteopererte og kreftpasienter

Forskningsprosjektet tar for seg to pasientgrupper ved to ulike sykehus. Ved Kreftavdelingen ved UNN vil pasienter med kreft følges over lengre tid. Ved OUS vil pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner følges i en kortere periode. Erik Fosse, avdelingsleder ved Intervensjonssenteret.

– Målet for prosjektet er at pasienter som er behandlet for blant annet hjertesykdom kan overvåkes og følges opp hjemme på samme måte som i sykehuset. På sikt vil løsningen redusere behovet for at pasienten må komme til sykehuset for kontroll. Målet er at pasientene får en trygg oppfølging både av sykehus og kommunehelsetjeneste, og at de to tjenestene samhandler til pasientens beste.

Prosjektet har som mål å definere ny metodikk for digital hjemmeoppfølging av polikliniske pasienter, samt videreutvikle plattformen slik at den understøtter denne metodikken. Basert på dette, skal prosjektet undersøke om pasientene oppnår redusert smitterisiko og opplever økt medvirkning og trygghet i en pandemi. Gevinstene for helsetjenesten forventes blant annet å være bedre evne til å prioritere knappe ressurser i en presset situasjon. Sykehuspartner og DIPS skal også være tett på prosjektet for å bidra til at dette kan bli en integrert del av eksisterende og nye systemer.

Økt mestring og konrtoll

Kreftforeningen er svært fornøyd med at dette prosjektet fikk tilslag.

– Vi vet at pasienter og pårørende sin livskvalitet bedres ved å ta i bruk ny teknologi. Opplevelsen av økt mestring og kontroll øker betydelig når pasienten selv imellom behandlingene kan foreta enkle målinger. Det øker tryggheten og reduserer behovet for å reise langt inn til sykehuset når det ikke var nødvendig. På denne måten kan vi større grad finne gode individuelle løsninger tilpasset den enkelte, sikre best mulig effekt av behandlingen og frigi verdifull tid for både pasient og helsetjenesten.

Prosjektet skal starte opp høsten 2020 og har en varighet på to år. 

Related links

Emner

  • Velferd

Dignio er en ledende spesialist på digital hjemmeoppfølging av pasienter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Resultatet er fornøyde brukere som opplever økt mestring og kontroll, og ressursbesparelser for helsevesenet.

Pressekontakt

Marianne Wilhelmsen

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedssjef 97524888