Skip to main content

Tryggere med avstandsoppfølging

Pressemelding   •   mai 06, 2018 13:58 CEST

Med pasientappen MyDignio på nettbrett får brukerne jevnlig og trygg helseoppfølging i sitt eget hjem. Mange kjenner på en positiv mestringsfølelse av å få bedre kontroll over og innsikt i sin egen helsetilstand.

Kronisk syke som har fått helseoppfølging på avstand, opplever at de er sunnere, tryggere og bedre ivaretatt enn med tradisjonell helsetjeneste viser ny rapport fra Helsedirektoratet.

Som en del av Nasjonalt program for velferdsteknologi, prøves det ut avstandsoppfølging av kronisk syke gjennom fire ulike prosjekter i Oslo, Sarpsborg, Stavanger og Trondheim. Den nylig publiserte Avstandsoppfølging Delrapport 2, utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser meget gode resultater for brukeropplevelsen.

- Vi i Dignio tror ikke vi klarer å bremse veksten i helsebudsjetter uten å involvere pasienten selv i mye større grad enn før, men pasienten må aldri føle seg alene om helseansvaret – trygge pasienter er essensielt for å få til denne endringen”, sier daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle, som håper dette vil være et viktig bidrag til regjeringens kommende kvalitetsreform, “Leve hele livet”.

Av de fire prosjektene er det Mestry-prosjektet i Sarpsborg kommune som scorer desidert høyest på brukertilfredshet, etterfulgt av VIS-prosjektet i sentrumsbydelene i Oslo. Dignio er leverandør til begge prosjektene.

Det unike for Sarpsborgs prosjekt er at oppfølgingen av pasientene har vært gjennomført av Dignios eget oppfølgingssenter i nabokommunen Fredrikstad. Veiledningen de har fått herfra, i samarbeid med den kommunale diabetesklinikken, har ført til at hele 70 prosent av diabetikerne har fått sunnere spisevaner, viser rapporten fra Helsedirektoratet.

- For Sarpsborg kommune fulgte vårt tverrfaglige team opp 164 pasienter, og vi hadde fullt klinisk ansvar for disse. Det er flott og motiverende å se de foreløpige resultatene som viser at vår fagmetodikk har gitt spesielt gode resultater for pasientenes egenmestring og ført til positive livsstilsendringer. Kunnskap om egen sykdom, forståelse av mekanismer som forverrer sykdommen og viktigheten av forebyggende helsetiltak er en svært viktig del av behandling og oppfølging av slike lidelser”, sier medisinsk ansvarlig i Dignio, Jens Espeland.

Espeland vil 7. mai og 24. mai representere Dignio under markedsdialogene initiert av Sykehuset Østfold om «Nyskapende pasientforløp», der mulighetene for avstandsoppfølging av kronisk syke og kreftpasienter skal drøftes. 

Dignio er et norsk selskap med en ambisjon om å være ledende leverandør av effektiv velferdsteknologi. Vi jobber kontinuerlig for velinformerte pasienter med en fleksibel hverdag og høy livskvalitet.

Våre løsninger har, i tillegg til meget gode brukeropplevelser, gitt veldokumenterte resultater innen forebyggende helsetiltak og ressursbesparelser for helsevesenet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.