10 år med forskning støtter norske Sensometrics® Technology.

Pressemelding -

10 år med forskning støtter norske Sensometrics® Technology.

10 år med forskning støtter Sensometrics® Technology som er utviklet i Norge.
dPCom A/S, Oslo, Norge.

Over 30 internasjonale publikasjoner og kliniske studier i forskjellige pasientgrupper og ulike sammenhenger, avdekker at det er et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å måle trykk i hjernen. Dette forbedringspotensialet påvirker diagnose, behandling og håndtering av store grupper pasienter.

Sensometrics® Technology løser disse utfordringene og forbedrer hjernetrykkmåling og blodtrykksmåling, og har vist seg å være særdeles nyttig for pasienter med hydrocephalus (vannhode) og andre nevrologiske tilstander med unormalt hjernetrykk.

En sentral observasjon fra kliniske studier er at når Sensometrics® avdekker unormale trykkforhold i hjernen, så kan tradisjonell trykkmåling angi normale trykkforhold. Dette kan gjelde så mange som halvparten av pasientene som har behov for hjernetrykkmåling. Sensometrics® Technology hjelper legene å stille bedre diagnose, avdekke sykdom og overvåke at pasienten får nødvendig behandling.

Revolusjonerende

Selv om det har tatt legestanden over 10 år å samle overbevisende dokumentasjon, så er resultatene som revolusjonerende å regne. Spesielt fordi sykehus i Norge, og rundt om i verden må revurdere dagens trykkmålingsmetoder. Med Sensometrics® Technology blir det mulig å måle trykk (hjernetrykk og blodtrykk) på en helt ny måte som er sikrere og tryggere og med helt ny diagnostisk verdi. dPCom ser derfor for seg en ny æra for hjerne- og blodtrykksmåling.

Se www.dpcom.com for mer informasjon og for fullstendig liste over publikasjoner og kliniske studier.

Emner

 • Medisinsk forskning

Tags

 • monitor
 • vital signs
 • traumatic brain injury
 • stroke
 • sensometrics® technology
 • safe diagnostics
 • non-invasive pressure
 • invasive pressure
 • intracranial pressure
 • intracranial non-invasive surface locations
 • hydrocephalus
 • head injury
 • dynamic/pulsatile pressure
 • dementia
 • cardiac beat-induced pressure waves
 • brain tumors
 • blood pressure
 • arterial hypertension

dPCom A/S (www.dpcom.com) er et norsk Med-Tech firma som gjør det mulig for helsepersonell å måle trykk på pasienter på en trygg og sikker måte. Selskapet har utviklet en innovativ teknologi som signifikant forbedrer informasjonsverdien fra invasive og ikke-invasive trykkmålinger, hovedsakelig blodtrykk (ABP) og hjernetrykk (ICP). Teknologien kan anvendes ved intensiv overvåkning av pasienter med hjernesykdom/hjerneskade, ved generell diagnostisk trykkmåling, og hjelper helsepersonell i behandlingen av flere typer pasienter. dPCom A/S er også ledende i utviklingen av teknologi for ikke-invasiv hjernetrykkmåling.

dPCom A/S ble stiftet i 2001 etter at man ved Rikshospitalet i Oslo erfarte problemer med tradisjonell trykkmålingsmetodikk. Det er gjennomført en serie kliniske studier og utgått mange vitenskapelige artikler som dokumenterer svakhetene med tradisjonell målemetoder.

Sensometrics® Software er kompatibel med mange eksisterende trykkmålingsenheter. Sensometrics metodikken er beskyttet ved en rekke patenter, og er CE og FDA godkjent.

Sensometrics® og Always safe pressure diagnosticsTM er registrerte varemerker.

 

Kontakt:     
Trond Stadheim
Daglig Leder dPCom A/S
E-post: contact@dpcom.com
http://www.dPCom.com


Sensometrics® Technology gir trygg diagnostisk informasjon fra hjerne- og blodtrykksmålinger. Sensometrics® øker sikkerheten ved trykkmåling for alle pasientgrupper hvor hjerne- eller blodtrykk benyttes; det har spesiell betydning for pasienter med vannhode, hodeskader, hjerneslag, demens, kronisk hodepine, hjernetumor og sykdommer forårsaket av høyt blodtrykk. Sensometrics® gjenkjenner de hjerte-induserte trykkbølgene fra invasive og ikke-invasive lokasjoner og er ledende i verden på dette området.

Pressekontakt

Trond Stadheim

Pressekontakt CEO Management +47 948 40 282