Pressemelding -

CE godkjenning av Sensometrics Software.

Åpner for bruk i klinisk sammenheng, og kommersiell anvendelse av programvaren.
dPCom A/S, Oslo, Norge.

dPCom fikk i august 2009 CE-godkjenning for sin programvare Sensometrics® Software. Dette åpner for at Sensometrics® Software nå kan anvendes i klinisk sammenheng i Europa, og at dPCom kan initiere samarbeid med industrielle aktører innenfor EØS -området.

CE godkjenning i dagens format har eksistert siden 1993, og er en indikasjon på om et produkt er i henhold til EU-forskrifter for sikkerhet, helse og miljø. CE-godkjenning er et symbol for fri markedsførbarhet innen EU. For produkter med anvendelse innen helsesektoren er CE godkjenning obligatorisk.

Emner

 • Medisinsk forskning

Kategorier

 • stroke
 • vital signs
 • monitor
 • traumatic brain injury
 • sensometrics® technology
 • safe diagnostics
 • non-invasive pressure
 • invasive pressure
 • intracranial pressure
 • intracranial non-invasive surface locations
 • hydrocephalus
 • head injury
 • dynamic/pulsatile pressure
 • dementia
 • cardiac beat-induced pressure waves
 • brain tumors
 • blood pressure
 • arterial hypertension

dPCom A/S (www.dpcom.com) er et norsk Med-Tech firma som gjør det mulig for helsepersonell å måle trykk på pasienter på en trygg og sikker måte. Selskapet har utviklet en innovativ teknologi som signifikant forbedrer informasjonsverdien fra invasive og ikke-invasive trykkmålinger, hovedsakelig blodtrykk (ABP) og hjernetrykk (ICP). Teknologien kan anvendes ved intensiv overvåkning av pasienter med hjernesykdom/hjerneskade, ved generell diagnostisk trykkmåling, og hjelper helsepersonell i behandlingen av flere typer pasienter. dPCom A/S er også ledende i utviklingen av teknologi for ikke-invasiv hjernetrykkmåling.

dPCom A/S ble stiftet i 2001 etter at man ved Rikshospitalet i Oslo erfarte problemer med tradisjonell trykkmålingsmetodikk. Det er gjennomført en serie kliniske studier og utgått mange vitenskapelige artikler som dokumenterer svakhetene med tradisjonell målemetoder.

Sensometrics® Software er kompatibel med mange eksisterende trykkmålingsenheter. Sensometrics metodikken er beskyttet ved en rekke patenter, og er CE og FDA godkjent.

Sensometrics® og Always safe pressure diagnosticsTM er registrerte varemerker.

 

Kontakt:     
Trond Stadheim
Daglig Leder dPCom A/S
E-post: contact@dpcom.com 
http://www.dPCom.com


Sensometrics®Technology gir trygg diagnostisk informasjon fra hjerne- og blodtrykksmålinger. Sensometrics® øker sikkerheten ved trykkmåling for alle pasientgrupper hvor hjerne- eller blodtrykk benyttes; det har spesiell betydning for pasienter med vannhode, hodeskader, hjerneslag, demens, kronisk hodepine, hjernetumor og sykdommer forårsaket av høyt blodtrykk. Sensometrics® gjenkjenner de hjerte-induserte trykkbølgene fra invasive og ikke-invasive lokasjoner og er ledende i verden på dette området.

Kontakter

Trond Stadheim

Pressekontakt CEO Management +47 948 40 282