Pressemelding -

Stort internasjonalt potensial for norsk Med-Tech selskap.

Stort internasjonalt potensial for norsk Med-Tech selskap.
dPCom A/S, Oslo, Norge.

Det norske selskapet dPCom A/S har utviklet Sensometrics® Technology, en ny og innovativ metode for håndtering av hjernetrykk og blodtrykk. dPCom’s programvare, Sensometrics® Software, kan anvendes sammen med eksisterende måleinstrumenter på sykehus og legekontorer.

Sensometrics® Technology gir sikker diagnose fra trykkmålinger, og kan være en livsviktig faktor for pasienter over hele verden.

Sensometrics® måler både invasive og ikke-invasive trykk, og fokuserer i første omgang på hjernetrykk og blodtrykk. Sensometrics® Technology er aktuelt i bruk hos alle pasientgrupper med akutte og generelle trykkproblemer. Teknologien er blitt testet gjennom flere år på pasienter med akutte hjerneskader som overvåkes på intensivavdelinger, og har blitt brukt for å diagnostisere hjernesykdommer som vannhode (hydrocephalus) og demens. I tillegg er det et stort forbedringspotensial innen blodtrykksmåling hvor Sensometrics® Technology vil gi en vesentlig forbedret diagnostikk.

Trykkmålinger utføres daglig av helsepersonell over hele verden, og brukerområdet for Sensometrics® Technology regnes som et av de største innen dagens helsepleie.

dPCom A/S ble stiftet i 2001 etter at man ved Rikshospitalet i Oslo erfarte problemer med tradisjonell trykkmålingsmetodikk. Det er gjennomført en serie kliniske studier og utgått mange vitenskapelige artikler som dokumenterer svakhetene med tradisjonelle målemetoder.

"Det er delte meninger innad i det internasjonale medisinske fagmiljøet om hvor unøyaktig dagens målemetodikk er. Med bruk av Sensometrics® Technology på ledende sykehus i Norden er nå legene i ferd med å samle overbevisende kliniske data som viser hvor stor innvirkning dPCom’s teknologi vil ha for pasienthåndteringen," sier Trond Stadheim, daglig leder i dPCom A/S, som påpeker at en rekke publikasjoner og studier viser at dagens teknologi har en uakseptabel risiko for alvorlig feildiagnostisering.

Patentert teknologi

Metoden bak Sensometrics® Technology er sikret gjennom 10 godkjente patenter i USA, Europa og Asia. Sensometrics Software er både CE og FDA godkjent, noe som innebærer at Sensometrics® Software stiller kravene til bruk innen medisin både i Europa og USA. Disse godkjennelsene er avgjørende for å kunne jobbe med store industrielle aktører i USA/Europa.

Sensometrics® Software er en programvare som kan brukes sammen med eksisterende utstyr for trykkmåling på sykehus rundt om i verden. Målsettingen for dPCom er derfor å etablere avtaler med industrielle aktører som allerede leverer trykkmålingsutstyr til helsesektoren. Parallelt jobbes det med å utvikle en håndholdt ikke-invasiv versjon som kan brukes på legekontorer og av pasienter hjemme.

“Vi mener det er realistisk at Sensometrics blir den nye standarden for trykkmåling på alle sykehus, alle legekontorer og generelt i hele verden hvor hjerne/blodtrykk benyttes," sier Stadheim. "I tillegg til det forretningsmessige potensialet, er det like viktig for dPCom at Sensometrics kan hjelpe pasienter med å få riktig diagnose og redde liv,” understreker Stadheim.

Emner

 • Medisinsk forskning

Kategorier

 • stroke
 • sensometrics® technology
 • safe diagnostics
 • non-invasive pressure
 • invasive pressure
 • intracranial pressure
 • intracranial non-invasive surface locations
 • hydrocephalus
 • head injury
 • dynamic/pulsatile pressure
 • dementia
 • cardiac beat-induced pressure waves
 • brain tumors
 • blood pressure
 • arterial hypertension

dPCom A/S (www.dpcom.com) er et norsk Med-Tech firma som gjør det mulig for helsepersonell å måle trykk på pasienter på en trygg og sikker måte. Selskapet har utviklet en innovativ teknologi som signifikant forbedrer informasjonsverdien fra invasive og ikke-invasive trykkmålinger, hovedsakelig blodtrykk (ABP) og hjernetrykk (ICP). Teknologien kan anvendes ved intensiv overvåkning av pasienter med hjernesykdom/hjerneskade, ved generell diagnostisk trykkmåling, og hjelper helsepersonell i behandlingen av flere typer pasienter. dPCom A/S er også ledende i utviklingen av teknologi for ikke-invasiv hjernetrykkmåling.

dPCom A/S ble stiftet i 2001 etter at man ved Rikshospitalet i Oslo erfarte problemer med tradisjonell trykkmålingsmetodikk. Det er gjennomført en serie kliniske studier og utgått mange vitenskapelige artikler som dokumenterer svakhetene med tradisjonell målemetoder.

Sensometrics® Software er kompatibel med mange eksisterende trykkmålingsenheter. Sensometrics metodikken er beskyttet ved en rekke patenter, og er CE og FDA godkjent.

Sensometrics® og Always safe pressure diagnosticsTM er registrerte varemerker.

 

Kontakt:     
Trond Stadheim
Daglig Leder dPCom A/S
E-post: contact@dpcom.com 
http://www.dPCom.com


Sensometrics® Technology gir trygg diagnostisk informasjon fra hjerne- og blodtrykksmålinger. Sensometrics® øker sikkerheten ved trykkmåling for alle pasientgrupper hvor hjerne- eller blodtrykk benyttes; det har spesiell betydning for pasienter med vannhode, hodeskader, hjerneslag, demens, kronisk hodepine, hjernetumor og sykdommer forårsaket av høyt blodtrykk. Sensometrics® gjenkjenner de hjerte-induserte trykkbølgene fra invasive og ikke-invasive lokasjoner og er ledende i verden på dette området.

Kontakter

Trond Stadheim

Pressekontakt CEO Management +47 948 40 282