Gå videre til innhold
Miljøskadelig kjemikalie skal bort fra klær og tekstiler

Pressemelding -

Miljøskadelig kjemikalie skal bort fra klær og tekstiler

Stoffet, som nå kommer på EUs begrensningsliste, er giftig og representerer en uakseptabel risiko for blant annet fisk. Nonylfenoletoxilat ble funnet i 48 av 110 undersøkte tettsittende/hudnære klesplagg som ble undersøkt av den svenske Kjemikalieinspeksjonen for 2 år siden. Stoffet er allerede nå bare i begrenset bruk innen EU, men forekommer i mange importerte tekstiler.

Forslaget om regelskjerping, som er reist av svenske myndigheter, innebærer at bedrifter som importerer og selger klær og andre tekstiler i EU, nå har 5 år på seg til å tilpasse seg de nye reglene. Etter som stoffet er vasket ut av gjenbrukte klær og klær av resirkulerte tekstiler, gjelder ikke regelen slike.

Den svenske Kjemikalieinspeksjonen jobber på oppdrag fra den svenske regjeringen. Oppdraget består i å utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag. 

Emner

Kategorier


EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig.

Ved å gi virksomheter enkel tilgang til lovpålagt informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak, settes de i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø.

Selskapet har 65 ansatte fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Gøteborg og Espoo.

Pressekontakt

Helene Melby Brodersen

Helene Melby Brodersen

Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14

Gjør dokumentasjon av kjemikalier lønnsomt og effektivt

Historien om EcoOnline starter i Tønsberg. Vår gründer, Kjell Einar Hamnes, var sikker på at internett var kommet for å bli. Han hadde en idé: å lage en nettbasert løsning for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablad (den gang kalt HMS-datablad). I dag, 16 år senere, har det vist seg å være en veldig god idé.

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag 90 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Helsinki, Tampere og Århus.

Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier en betydelig fare for miljøet. EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet.

EcoOnline AS
Trudvangveien 77
3117 Tønsberg
Besøk våre andre nyhetsrom