Pressemelding -

Miljøskadelig kjemikalie skal bort fra klær og tekstiler

Stoffet, som nå kommer på EUs begrensningsliste, er giftig og representerer en uakseptabel risiko for blant annet fisk. Nonylfenoletoxilat ble funnet i 48 av 110 undersøkte tettsittende/hudnære klesplagg som ble undersøkt av den svenske Kjemikalieinspeksjonen for 2 år siden. Stoffet er allerede nå bare i begrenset bruk innen EU, men forekommer i mange importerte tekstiler.

Forslaget om regelskjerping, som er reist av svenske myndigheter, innebærer at bedrifter som importerer og selger klær og andre tekstiler i EU, nå har 5 år på seg til å tilpasse seg de nye reglene. Etter som stoffet er vasket ut av gjenbrukte klær og klær av resirkulerte tekstiler, gjelder ikke regelen slike.

Den svenske Kjemikalieinspeksjonen jobber på oppdrag fra den svenske regjeringen. Oppdraget består i å utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag. 

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • ecoonline
  • kjemikalier
  • kjemikalieinformasjon
  • kjemikalieregelverk
  • kjemikaliehåndtering

EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig.

Ved å gi virksomheter enkel tilgang til lovpålagt informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak, settes de i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø.

Selskapet har 65 ansatte fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Gøteborg og Espoo.

Kontakter

Helene Melby Brodersen

Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14