Gå videre til innhold
VGs Marie Moen Kingsrød med Kjell Einar Hamnes og Øyvind Thorsen fra EcoOnline, og komiker og konferaniser Truls Svendsen.
VGs Marie Moen Kingsrød med Kjell Einar Hamnes og Øyvind Thorsen fra EcoOnline, og komiker og konferaniser Truls Svendsen.

Pressemelding -

Prisdryss på Sommerseminar, Norges største fagseminar om helse, miljø og kjemikalier

Under festaftenen på Tønsberg-bedriften EcoOnlines Sommerseminar delte IT-bedriften tirsdag kveld ut tre ulike priser til bedrifter som har utmerket seg i arbeidet med, og om, farlige kjemikalier. De tre prisvinnerne er Valvoline, Forsvaret ved Rena tekniske verksted (RETV) og VG.

Prisene som ble utdelt var:

 • EcoOnline Publisher Award
 • EcoOnline Archive Award
 • EcoOnline Media Award
 • Valvoline vant EcoOnline Publisher Award for sitt ajourhold av firmaets sikkerhetsdatablader, kvaliteten på informasjonen som finnes i de, og deklareringsgraden inn mot produktregisteret.

  RETV vant EcoOnline Archive Award fordi 100% av sikkerhetsdatabladene deres er risikovurdert, at informasjonen i sikkerhetsdatabladene benyttes, internopplæringen i virksomheten, samt deres holdning til stoffkartotekarbeidet som et verktøy for forebygging.

  VG vant EcoOnline Media Award for avisens mange artikler som tar opp problemstillinger med kjemikalier, i alle dets former. Avisen har dessuten skapt reaksjoner fra politisk hold om temaet, som en følge av sine artikler.

  Vel 300 deltakere var tilstede under prisutdelingen. Sommerseminar går over to dager med deltagere fra industri, handel, offentlig virksomhet og ulike interesseorganisasjoner. På seminaret foredrar flere av landets autoriteter innen kjemikalier og kjemikalielovgivning, og aktører fra ulike sektorer gir demonstrasjoner av hvordan lovgivningen i praksis kan etterleves.

  Emner

  Kategorier


  EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig.

  Ved å gi virksomheter enkel tilgang til lovpålagt informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak, settes de i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø.

  Selskapet har 65 ansatte fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Gøteborg og Helsinki.

  Pressekontakt

  Helene Melby Brodersen

  Helene Melby Brodersen

  Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14

  Gjør dokumentasjon av kjemikalier lønnsomt og effektivt

  Historien om EcoOnline starter i Tønsberg. Vår gründer, Kjell Einar Hamnes, var sikker på at internett var kommet for å bli. Han hadde en idé: å lage en nettbasert løsning for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablad (den gang kalt HMS-datablad). I dag, 16 år senere, har det vist seg å være en veldig god idé.

  I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag 90 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Helsinki, Tampere og Århus.

  Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier en betydelig fare for miljøet. EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet.

  EcoOnline AS
  Trudvangveien 77
  3117 Tønsberg
  Besøk våre andre nyhetsrom