Gå videre til innhold
Per Øyvind Voie, Næringspolitisk direktør i EFO, er blant dem som går hard ut mot Monica Mælands forslag til endringer i TEK17
Per Øyvind Voie, Næringspolitisk direktør i EFO, er blant dem som går hard ut mot Monica Mælands forslag til endringer i TEK17

Pressemelding -

Forbrukerrådet, OBOS, Veidekke og Elektroforeningen advarer mot omstridt forslag: - Vil gi dyrere boliger!

En rekke organisasjoner er kritiske til omstridt forslag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. - Forslaget vil gi monopol til vannbårne oppvarmingsløsninger og vil øke boligprisene, advarer næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (EFO), Per Øyvind Voie. Han ber statsråd Monica Mæland droppe forslaget. - Jeg håper hun ikke vil bli husket som boligfordyringsministeren, sier Voie.

På oppdrag fra Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsdepartementet har direktoratet for byggkvalitet foreslått å endre byggteknisk forskrift (TEK17). Endringen i energiforsyningskrav for bygninger over 1000m2 gjør i praksis vannbåren varme obligatorisk i alle større bygg. Mange av høringsinstansene er sterkt kritiske til forslaget, og påpeker at det vil gjøre nye leiligheter enda dyrere.

- Forslaget vil gi dyrere boliger uten noen miljømessig gevinst, skriver konsernsjef i Obos, Daniel Siraj, i deres høringssvar. Norges største entreprenør, Veidekke, er også veldig kritisk. Veidekke skriver i sitt høringssvar at forslaget vil gi misfornøyde boligkjøpere og dyrere boliger. Også Forbrukerrådet er negative til den foreslåtte endringen. - Forslaget vil bidra til økte byggekostnader for boligblokker, skriver Fagdirektør Bolig, Thomas Bartholdsen, i deres høringssvar.

- Vi håper statsråden lytter til alle disse innspillene og ber direktoratet for byggkvalitet om å skrinlegge forslaget om å endre TEK17, sier Voie. Skulle de mot formodning gå videre med dette må de i alle fall gjøre et unntak for smarte bygg. Dette foreslår EFO i sin høringsuttalelse

Nye bygg bruker nesten ikke energi. De beste byggene produserer sågar mer energi enn de bruker. Det blir da et stort paradoks om de ikke skal kunne bruke energien de selv produserer, f.eks fra solceller, men i stedet tvinges til å installere kostbare vannbårne systemer. Alle bygg som produserer egen energi bør derfor unntas en eventuell endring, sier Voie. Han ønsker seg også unntak for smarte bygg.

- Ingen oppvarmingsløsning er mer fleksibel enn elektrisk oppvarming. Med et styringssystem kan netteier utnytte denne fleksibiliteten, for eksempel gjennom å koble ut varmekabler og/eller varmtvannsbereder i perioder hvor det er behov for å frigjøre effekt. Slike løsninger bør selvfølgelig ikke forbys, slik forslaget vil, men tvert i mot oppmuntres til, avslutter Voie.

Related links

Emner

Kategorier


Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for produsenter, importører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Våre medlemmer kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Samlet omsetter våre medlemmer for over 50 milliarder norske kroner og de har over 13000 årsverk. 

Pressekontakt

Ida Thorendahl

Ida Thorendahl

Pressekontakt Markedsdirektør 90654123

Norge - verdens første helelektriske land

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for leverandører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Våre medlemmer kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Vi har over 150 medlemmer og disse har aktivitet i alle landets fylker. Mange har også stor eksportandel.
Samlet omsetter våre medlemmer for over 50 milliarder norske kroner og de har over 13000 årsverk.
EFO driver Norges største varadatabase for elektroprodukter, EFObasen, med ca 300.000 produkter med tilhørende produktinformasjon – og er en aktiv pådriver for digitalisering av byggebransjen. På vegne av en samlet norsk byggevarebransje er vi ansvarlig for implementering av den internasjonale standarden ETIM i Norge. Vi er medeier av selskaper som Boligmappa, B-Link og Renas, og en av stifterne av Eliaden.

Elektroforeningen, EFO
Vollsveien 19
1366 Lysaker
Norge