Skip to main content

Bedret resultat i Eidsiva

Pressemelding   •   mai 08, 2017 16:01 CEST

Eidsiva Energi fikk et resultat etter skatt på 135 millioner kroner i første kvartal 2017, mot 39 millioner kroner i samme kvartal i 2016.

- Hovedårsaken til bedret resultat skyldes god underliggende drift, effekter av konsernets resultatforbedringsprogram og en økning i oppnådd kraftpris, sier konsernsjef Øistein Andresen.

40 GWh lavere kraftproduksjon mer enn oppveies av kraftprisøkningen, slik at virksomhetsområdet Vannkraft viser solid bedring av driftsresultatet. Det samme gjør Bioenergi med samme salgsvolum som i 2016, mens Brebånd og Markedsvirksomheten har driftsresultater på linje med fjoråret. Bredbånd påvirkes av konkurransesituasjonen og utbygging av fiber, mens Markedsvirksomheten ble overført til selskapet Innlandskraft i 2016 og innarbeides som et tilknyttet selskap i 2017. Moelven Industrier bedret også sitt resultat i første kvartal, noe som også bidrar til en økt resultatandel for Eidsiva og et bedret resultat.

Driftsresultatet ble 294 millioner kroner. Dette er en bedring på 151 millioner kroner fra første kvartal 2016.

Netto finanskostnader ble 82 millioner kroner, mens resultat fra tilknyttede selskaper ble 15 millioner kroner. Etter en skattekostnad på 73 millioner kroner ble resultat etter skatt 153 millioner kroner.

Investeringene i første kvartal ble 225 millioner kroner. Dette er i all hovedsak investeringer som er foretatt i regionen innen fornybar energi, styrking av leveringssikkerhet for strøm og utbygging av fiberinfrastruktur til bredbånd. I tillegg utgjør konsernets andel av utbyggingen innen vindkraft og vannkraftprosjekter i regionen 96 millioner kroner.