Skip to main content

Eidsiva endrer nettleien for effektmålte anlegg

Pressemelding   •   jun 19, 2018 13:02 CEST

En tørr og varm forsommer har aktualisert konsekvensen av nettleiekostnadene ved bruk av vanningsanlegg. Eidsiva Nett reduserer de faste nettleiekostnadene for effektmålte anlegg fra 1. juli, og vil i tillegg gjennomgå sitt system for tariffering.

Eidsivas tariffendringer for effektmålte anlegg fra 2012 for korntørker og vanningsanlegg har vist seg å være begrensende for en regional og nasjonal viktig næring i perioder med spesielle værforhold. Samtidig blir ikke miljøvennlig fornybar kraft utnyttet optimalt i perioder som normalt har kraftoverskudd.

- Dette er uheldige samfunnsmessige konsekvenser som Eidsiva Nett tar på alvor. Derfor gjennomfører vi nå tiltak for å redusere risikoen for liknende konsekvenser i fremtiden, sier direktør John Marius Lynne i Eidsiva Nett.

Nedjusterer fastleddet
Nettkunder med installert effekt høyere enn 100 kW, herunder også større vatningsanlegg, industri og offentlig virksomhet, vil fra 1. juli få redusert fastleddet i sin nettleie:

  • Kunder med lavspent uttak får redusert fastleddet i nettleien fra 20 300 kroner til 10 000 kroner per år eksklusive merverdiavgift.
  • For effektmålte kunder med høyspent uttak reduseres fastleddet fra 27 050 kroner til 14 000 kroner per år eksklusiv merverdiavgift.

Gjennomgang av tarifferinger
Eidsiva Nett vil også ta en full gjennomgang av sitt eget tarifferingssystem.
- Vi vil forholde oss til regelverket for nettleie, som styres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), men vi ønsker tariffer som tar hensyn til viktige næringsinteresser, og samtidig legger til rette for økt bruk av miljøvennlig fornybar kraft. I dette arbeidet vil Eidsiva Nett også vurdere hvordan tariffering praktiseres hos andre sammenlignbare norske nettselskaper, sier Lynne.
Nettleien skal dekke kostnadene for utvikling, drift og vedlikehold av strømnettet. - Utformingen av tariffene vil hele tiden være en balansegang hvor tapte nettleieinntekter innen en kundegruppering må kompenseres med høyere nettleie hos andre, sier Lynne.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen.