Gå videre til innhold
Ekstraordinært utbytte på 150 millioner kroner

Pressemelding -

Ekstraordinært utbytte på 150 millioner kroner

Eidsiva har hatt en god resultatutvikling så langt i 2020 og konsernets likviditet er styrket. Etter en totalvurdering har styret konkludert med at konsernet har kapasitet til å dele ut et ekstraordinært utbytte på 150 millioner kroner.

- Eidsiva fikk et resultat etter skatt på 991 millioner kroner etter årets tre første kvartaler. Konsernets ansatte skal ha mye av æren for at vi har levert så godt i en krevende periode, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Driftsresultatet ble 994 millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 252 millioner, er resultatet før skatt 743 millioner kroner. Etter en skattekostnad på 169 millioner kroner og gevinsten ved salg av andel i Innlandskraft, blir resultat etter skatt på 991 millioner kroner. Bredbåndsvirksomheten leverer sitt beste resultat etter tredje kvartal noen gang.

- Salget av Innlandskraft og aksjene i Moelven har tilført konsernet over 1,2 milliarder kroner i likviditet og er en del av vår gjeldende strategi om å videreutvikle Eidsiva som en leverandør av kritisk infrastruktur. Samlet sett vil det føre til at Eidsiva bedre oppnår eiernes hensikt, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Totalbalansen utgjør 45 milliarder med en bokført egenkapital på 23,8 milliarder kroner (52,8 prosent).

Investeringene utgjør 2 020 millioner kroner i de tre første kvartalene. Elvia har investert 1 638 millioner kroner i nettinfrastruktur, Bredbånd 236 millioner kroner hovedsakelig i videre utbygging av fiber og Bioenergi 141 millioner kroner til forsterking av kapasiteten på Trehørningen og ny varmesentral på Kongsvinger.

Emner


Som et stort infrastrukturselskap er vi i Eidsiva bevisst vår samfunnsrolle. Vi arbeider aktivt for å være en virksomhet som skaper verdier for samfunnet og er en god arbeidsplass for våre medarbeidere. Eidsiva skal også gi trygg og ansvarlig avkastning til eierne.

Eidsiva eies av Innlandet Energi Holding, Oslo Kommune via Hafslund E-co og Åmot kommune. 

Pressekontakt

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Pressekontakt Direktør kommunikasjon og samfunn +4791746246

Leif Henning Asla

Økonomi- og finansdirektør 959 81 373

Om Eidsiva

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Selskapet eies av Hafslund Eco AS, Innlandet Energi Holding AS og Åmot kommune. Eidsiva-konsernet leverer samfunnskritisk infrastruktur som strøm, telekommunikasjon og varme, og har totalt 1 165 medarbeidere innen nett, bredbånd og bioenergi.

Eidsiva Energi