Skip to main content

Godt halvårsresultat for Eidsiva

Pressemelding   •   aug 13, 2020 10:54 CEST

Eidsiva fikk et resultat etter skatt på 757 millioner kroner i første halvår2020.

- Driften i virksomhetene har vært god, og resultatet for første halvår er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Driftsresultatet etter første halvår ble 1 107millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 179 millioner, er resultatet før skatt 927millioner kroner. Etter en skattekostnad på 197 millioner kroner, blir resultat etter skatt på 757 millioner kroner.

Det er utbetalt utbytte for regnskapsåret 2019 i mai med 650 millioner kroner. Det er også lagt opp til utbetaling av kvartalsviseutbytter framover og 15. juli utbetalte konsernet ytterligere 290 millioner kroner i utbytte basert på resultatet fra første kvartal.

Det er inngått avtale med Fjordkraft som kjøper aksjene i sluttbrukerselskapet Innlandskraft som Eidsiva eier sammen med Gudbrandsdal Energi Holding. Avtalen ble inngått i juli og transaksjonen regnskapsføres i tredje kvartal.

- Koronapandemien har så langt ikke hatt vesentlige konsekvenser for konsernet verken driftsmessig eller økonomisk. Det forventes en økning i konkurser og oppsigelser som vil kunne medføre betalingsproblemer fra kunder når Staten nå reduserer tiltakspakkene. Konsekvensene framover avgjøres av videre utbredelse og varighet på pandemien, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Totalbalansen utgjør 45,5 milliarder med en bokført egenkapital på 23,6 milliarder kroner (51,8 prosent).

Investeringene i første halvår utgjør 1 338 millioner kroner. 1 036 millioner kroner er investert i nettvirksomheten, 183 millioner kroner i bredbånd og 116 millioner kroner i fjernvarme.

Som et stort energi- og infrastrukturselskap er vi i Eidsiva bevisst vår samfunnsrolle. Vi arbeider aktivt for å være en virksomhet som skaper verdier for samfunnet og er en god arbeidsplass for våre medarbeidere. Eidsiva skal også gi trygg og ansvarlig avkastning til eierne.