Skip to main content

Helikopter med hengende sag skal kviste linjetraséer

Pressemelding   •   apr 06, 2018 12:41 CEST

Foto: Storm Heliworks AB

Mandag 9. april starter Eidsiva Nett kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. Helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og med sakte fart, og på grunn av støy kan dyr reagere på dette. Helikopteret starter i Ringsaker, men arbeidet vil omfatte linjer i Nord-Odal, Sør-Odal, Åmot og Stor Elvdal, og arbeidet varer i første omgang i en måned.


Eidsiva Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd, og gi kundene en sikker strømforsyning. Etter en lang periode med store snømengder i flere omganger i vinter, som førte til trefall og strømbrudd, ønsker Eidsiva Nett å forberede seg på neste omgang med vær og vind, og kviste skog raskt og effektivt langs noen av kraftlinjene. I tillegg blir det gjennomført toppkapping av skogen enkelte steder.

- Kvistingen utføres så skånsomt som mulig. Dessuten deler vi arbeidet i to omganger av hensyn til hekke- og yngletiden. Første del er nå i april og begynnelsen av mai, og andre arbeidsperiode er i høst, forteller prosjektleder Ole Arne Hagen.


Helikopter med hengende sag er et spektakulært syn. Sagen er 20 meter lang og har ti sagblader, men riggen kan justeres ut i fra terrenget. Helikopteret flyr i 1 til 1,5 kilometer i timen. I gjennomsnitt kvistes ca. 1 kilometer i timen på begge sider av linjen.

- Det vil i kortere perioder oppstå støy i området der vi flyr, og i forbindelse med landing og take off, sier Hagen. Han legger til at det stilles strenge HMS- og sikkerhetskrav til både helikopterselskapet og piloter ved denne type flyginger. Det er det svenske selskapet Storm Heliworks AB som skal utføre arbeidet.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen.