Pressemelding -

Pressemelding for Eidsiva Energi

- Eidsiva leverte et veldig godt resultat i 2020. Dette kommer først og fremst av god drift i alle våre virksomhetsområder i en krevende periode. Salget av sluttbrukervirksomheten Innlandskraft AS bidrar også til det gode resultatet, sier konsernsjef Øistein Andresen.


Eierandelen i sluttbrukerselskapet Innlandskraft AS ble solgt til Fjordkraft AS i juli 2020 for i overkant av 700 millioner kroner. Resultatmessig gevinst ved transaksjonen ble på 422 millioner kroner.

Driftsresultatet for 2020 ble 1 758 millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 315 millioner, er resultatet før skatt 1 446 millioner kroner. Etter en skattekostnad på 292 millioner kroner, samt resultat på 431 millioner kroner fra avhendet virksomhet, blir resultat etter skatt på 1 584 millioner kroner.


Balansen per 31.12.2020 er 47 milliarder kroner med en bokført egenkapital på 24 milliarder kroner (52 prosent).

Pandemien Covid-19 har satt sitt preg på den daglige driften i Eidsiva-konsernet siden 12. mars 2020.

- Situasjonen har vært krevende, og hatt betydelige praktiske konsekvenser i det daglige arbeidet både for den enkelte ansatte og selskapet. Med en imponerende innsats fra våre medarbeidere og målrettet arbeid med smittevernstiltak, har vi klart å opprettholde stabil drift i våre tre virksomhetsområder. I økonomisk forstand har konsernet så langt merket lite til pandemien, sier Andresen.

Eidsiva har i 2020 investert for 2,85 milliarder kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 2,3 milliarder investert i nettinfrastruktur. I bredbåndsvirksomheten er det investert 387 millioner kroner. Hovedsakelig er dette investert i videre utbygging av fiber i Innlandet, men selskapet har i tillegg inngått en avtale med Stange Energi om overtakelse av fibernett i Stange kommune. I Bioenergi er det investert 171 millioner kroner i forsterkning av kapasiteten på Trehørningen, og ny varmesentral i Kongsvinger.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • finansiell informasjon
  • eidsiva

I over hundre år har Eidsiva, og selskapets forløpere, bidratt til elektrifisering og utvikling av samfunnet. Først og fremst gjennom utøvelse av vår kjernevirksomhet. I tillegg gjøres store investeringer hvert år for å sikre tilgangen til fornybar energi. Eidsiva eies av Oslo kommune (gjennom Hafslund E-co), Innlandet Energi Holding og Åmot kommune. 

Kontakter

Nils Kristian Myhre

Pressekontakt Direktør kommunikasjon og samfunn +4791746246

Petter Myrvold

Økonomi- og finansdirektør 482 69 660