Gå videre til innhold

Pressemelding -

Tiltak mot koronavirus i Elvia

Elvia driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene.

Vi gjør tiltak internt og eksternt

Elvia har gjort nødvendige tiltak på driftssentralen, ute i felten og på kontorene for å sikre at våre ansatte er friske, reduserer smittefare og kan gå på jobb som normalt, slik at vi kan fortsette levere våre kunder strøm i kontakten. Det er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Ingen grunn til å bekymre seg for strømnettet

Elvia jobber for at alle skal ha en sikker strømforsyning og prioriterer alltid liv og helse først i ekstreme situasjoner. For oss handler dette i stor grad om at vi må sørge for at vi har nok medarbeidere på jobb, og at vi er godt dekket dersom ansatte hos oss blir syke eller må jobbe hjemmefra.

– Vi forstår at våre kunder kan være bekymret for om strømmen skal bli borte, særlig de som bor i områder som er mer utsatt for strømbrudd, men vi vil fortsette å jobbe for at alle skal ha en sikker strømforsyning – også nå under koronautbruddet. Vi har klare retningslinjer på hvordan vi skal jobbe i situasjoner som dette, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia. Elvia er det fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett.

Kan bli lenger ventetid på telefon, chat og saksbehandling

Det er viktig å være forberedt på at det bli lengre svartid på telefon, e-post og chat som følge av situasjonen. Grunnen til dette er at vi jobber med å sikre de viktigste arbeidsoppgavene våre i tiden fremover, som for eksempel bemanning av driftssentralen og å opprettholde beredskapen.

Planlagte utkoblinger

For å sikre stabil strømforsyning utfører vi jevnlig arbeid i strømnettet. Elvia har ved en del tilfeller behov for å koble ut strømmen mens arbeidet pågår. For å minimere ulempene vil planlagte, nødvendige, utkoblinger som har en varighet på over fire timer i hovedsak utsettes eller tas om natten. Det vil også tas i bruk aggregater for å redusere utkoblingstider der det er mulig. Det vil også vurderes om arbeidet kan utføres uten at strømmen må kobles ut, ved mer bruk av AUS (arbeid under spenning).

Vi varsler berørte kunder om planlagte utkoblinger tre dager i forkant av utkoblingen. Disse tiltakene er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Emner


Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune (gjennom Hafslund E-CO AS) og Åmot kommune. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling. Eidsiva har rundt 1200 ansatte og omsetter for ca. 7,5 milliarder kroner i året. Eidsiva drifter 66 000 kilometer med strømnett. Eidsiva har i tillegg ca. 75.000 fiber- og bredbåndskunder, og er Norges tredje største fjernvarmeprodusent med en produksjon på ca. 400 GWh per år.

Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerte fra nyttår 2019/2020 til det felles nettselskapet Elvia AS med hovedkontor på Hamar. Dette er Norges største nettselskap, med nesten 900.000 kunder. Elvia AS bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet (luftlinjer og kabler) i Innlandet, Viken og Oslo. 

Pressekontakt

Morten Schau

Kommunikasjonssjef Elvia AS +47 900 94 222

Om Eidsiva

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Selskapet eies av Hafslund Eco AS, Innlandet Energi Holding AS og Åmot kommune. Eidsiva-konsernet leverer samfunnskritisk infrastruktur som strøm, telekommunikasjon og varme, og har totalt 1 165 medarbeidere innen nett, bredbånd og bioenergi.

Eidsiva Energi