Pressemelding -

Behov for helhet i boligbeskatningen

- Det er ikke nok med reduksjon i den kommunale eiendomsskatten. Nå må regjeringen ta grep om helheten i boligbeskatningen og følge opp rådene til Scheel-utvalget fra 2014, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

I dag la finansminister Siv Jensen (Frp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Sammenlignet med tidligere budsjetter fra Solberg-regjeringen er pengebruken i år lavere og budsjettimpulsen nå negativ. 

- Regjeringen fortjener ros for å tilpasse pengebruken til utviklingen i norsk økonomi, som for tiden går godt, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Redusert eiendomsskattsats først i 2021

Regjeringen varsler at de først i 2021 vil redusere kommunenes mulighet til å skrive ut eiendomsskatt ytterligere fra 5 til 4 promille.

I budsjettet for 2018 halverte regjeringen kommunenes mulighet til å heve eiendomsskattesatser fra år til år. 

I budsjettet for 2019 reduserte regjeringen kommunenes mulighet til å utskrive eiendomsskatt ytterligere gjennom kutt i den maksimale skattesatsen fra syv til fem promille. Dette trer i kraft fra nyttår 2020.

- Utskrivningen av kommunal eiendomsskatt har vokst betydelig i Norge det siste tiåret. Imidlertid har regjeringens endringer kun i liten grad faktisk redusert eiendomsskatten, fordi mange kommuner blant annet har svart på endringene med retaksering av boliger. 

- Dette illustrerer de store svakhetene med dagens kommunale eiendomsskatt, sier Dreyer.

Se helheten i boligbeskatningen

I 2014 leverte Scheel-utvalget sine råd til regjeringen om blant annet en omlegging av bolig- og eiendomsbeskatningen med blant annet en fjerning av den kommunale eiendomskatten og dokumentavgiften .

- Det er ikke nok med reduksjon i den kommunale eiendomsskatten. Nå må regjeringen ta grep om helheten i boligbeskatningen og følge opp rådene til Scheel-utvalget, sier Dreyer.

- Både den kommunale eiendomsskatten og dokumentavgiften er usosial fordi de ikke tar hensyn til inntekt og gjeld. Dessuten er fordelingsvirkningene uheldig, særlig av dokumentavgiften som i realiteten er en beskatning av flytting.

- Eiendom Norge mener at bolig bør beskattes nasjonalt gjennom formuesskatten og har foreslått å fjerne både kommunal eiendomsskatt og dokumentavgift, sier Dreyer.

Boliglånforskriften og boligbeskatning

Denne høsten skal finansminister Siv Jensen (Frp) vedta en fjerde midlertidig boliglånsforskrift. Det aktualiserer behovet for ta helhetlige grep i boligbeskatningen.

Boliglånforskriften har særlig uheldige fordelingsvirkninger på grunn av den generøse norske boligbeskatningen.

- Forskriften gjør at vi nå må ta diskusjonen om innretningen av boligbeskatningen med blikk på finansiell stabilitet, ulikhet og bevaring av eierlinjen i det norske boligmarkedet. 

- Vårt nær provenynøytrale forslag er å skifte ut den kommunale eiendomsskatten og dokumentavgiften med full formuesbeskatningen av primærbolig.

– Dette vil gjøre boligbeskatningen mer rettferdig og bærekraftig og samtidig senke terskelen for å bli boligeier og ta del i velferdsgode nummer én i det norske samfunnet, nemlig egen bolig, avslutter Dreyer.

Les om Eiendom Norges forslag til boligskattereform her.

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • statsbudsjettet
  • boligmarkedet

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Kontakter

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987