Pressemelding -

Boligprisnedgang i fjerde kvartal

- Eiendom Norges regionsrapporter for fjerde kvartal viser et velfungerende boligmarked i 2018, men med prisnedgang i de fleste områder året sist kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Sterkest vekst hadde Holmestrand i Vestfold med en oppgang på 2,5 prosent. Svakest utvikling hadde Bergen Nord/Øst med en nedgang på 3,7 prosent.

Eiendom Norge utgir i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2018 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene med oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner er nå tilgjengelig på eiendomnorge.no.

På hjemmesiden finner du også en fersk statistikk på de forskjellige boligtypene for 2018.

- Boligprisutviklingen i 2018 har vært stabil uten de store svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Enkelte områder hadde en sterk årsvekst i 2018. Sterkest 12 måneders vekst hadde Ullern bydel i Oslo (7,8 prosent), Vestre Aker byder i Oslo (7,7 prosent), Nordre Aker bydel i Oslo (7,6 prosent) og Alta (7,1 prosent).

Svakest vekst i 2018 hadde Notodden i Telemark (-2,0 prosent), Lillehammer (-1,7 prosent) og Elverum (-1,6 prosent).

- Flere bydeler i Oslo har størst prisvekst i 2018, og mye av prisfallet i hovedstaden i 2017 er hentet inn igjen. I fjerde kvartal har prisene stort sett gått ned over hele landet, noe som normalt for årets siste kvartal, avslutter Lundesgaard. 

Ytterligere informasjon:

Last ned Eiendom Norges regionsrapporter for fjerde kvartal 2018 her.

Eiendom Norges boligtyperapport for 2018 finner du her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde. 

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • regionsrapporter
  • boligprisstatistikken

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987