Gå videre til innhold
Christian Vammervold Dreyer. Foto: Solfrid Sande.
Christian Vammervold Dreyer. Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Høyre, Frp, Krf og Venstre skaper usikkerhet i det norske boligmarkedet

- Regjeringspartiene ofrer egen ideologi og politisk klokskap til fordel for politisk prestisje i innstilling til ny boliglovgivning, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

I dag kom Stortingets kommunal- og forvaltningskomité sin innstilling til regjeringens forslag til endringer av avhendigslova - boliglovgivningen.

I all hovedsak støtter de borgerlige partiene H, Frp og Krf i komiteen hovedtrekkene i lovproposisjonen fra Justis- og beredskapsdepartementet med unntatt av en justering av bestemmelsene om arealavvik.

Opposisjonen i komiteen ved Ap, Sv og Sp støtter fullt ut Eiendom Norge, Finans Norge, NBBL, Advokatforeningen og professor Harald Benestad Andersen (Handelshøyskolen BI) om at forslagene er for dårlig utredet og bør sendes tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet for ytterligere utredning.

Les innstillingen her.

Politisk prestisje i saken

- Regjeringspartiene ofrer egen ideologi og politisk klokskap til fordel for politisk prestisje i innstillingen til ny boliglovgivning, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

- Å fjerne anledningen til å selge en bolig "som den er" er en kraftig innskrenking av avtalefriheten for norske forbrukere og er en svært inngripende regulering som vil få vidtrekkende konsekvenser i det norske boligmarkedet, sier han.

Skaper usikkerhet

Avhendingslova er en lov som årlig regulerer over 100 000 transaksjoner i det norske boligmarkedet.

- Med et så omfattende virkeområdet kan man ikke hoppe så lett over innvendingene som er kommet mot forslaget, sier Dreyer. 

- Regjeringen og de borgerlige partiene skaper nå stor usikkerhet om den norske boligmodellen, boligmarkedet og det viktigste nordmenn eier og har, nemlig vårt eget hjem, når de ikke utreder forslagene sine skikkelig.

I denne saken har regjeringen brutt en rekke bestemmelser i utredningsinstruksen, sier han. 

Fristill representantene

Eiendom Norge med flere har med god grunn advart regjeringen og Stortinget mot at konsekvensene av forslagene vil være noen helt andre enn det Justis- og beredskapsdepartementet forskutterer. 

- Gode intensjoner skaper ikke nødvendigvis en god lov og gode resultater. Vi mener den nye loven vil skape flere konflikter mellom boligkjøpere- og selgere, og at norsk bolighandel vil bli mer konfliktfylt med disse forslagene, sier Dreyer.

Det er planlagt at proposisjonen skal behandles i Stortinget 16. mai 2019.

- Vi vet at det har vært til dels stor motstand mot forslagene internt i de borgerlige partene. 

- Regjeringen har kun tre stemmer overvekt i Stortinget og vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å stemme i tråd med deres overbevisning og ikke i tråd med partipisken, avslutter Dreyer. 

Les for øvrig Eiendom Norges innvendinger mot forslagene her og her.

Emner


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør Eiendom Norge 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk Eiendom Norge 95881987