Pressemelding -

Moderat boligprisutvikling i Bergen

Boligprisene sank med 0,6 prosent i Bergen i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+1,2 prosent) og Trondheim (+1,2 prosent), men sterkere enn i Oslo (+0,1 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Bergen steget med 8,7 prosent. Det er svakere enn i Trondheim (+10,7 prosent), Oslo (+10,3 prosent) og Stavanger (+10,0 prosent).

Det har i juni blitt solgt 931 boliger i Bergen. Det er 13,5 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 4047 boliger i Bergen. Det er 17,0 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juni blitt lagt ut 954 boliger for salg i Bergen. Det er 12,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 4354 boliger for salg. Det er 12,9 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 16 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 29 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.369.291,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • hordaland
  • boligmarkedet
  • boligprisstatistikken

Regions

  • Vestland

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Dag Jonny Johannessen

Partner/Eiendomsmegler MNEF Z megleren 97051555

Kim Rene Henne

Daglig leder/Eiendomsmegler / Eie Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland 924 35 746

Vibeke Stavenes

Administrerende direktør / Proaktiv og Proa Eiendomsmegling Kommenterer boligmarkedet i Bergen 93002326

Christer Vikebø

Daglig leder/Eiendomsmegler / Privatmegleren Bergen Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Bergen 55559797

Fredrik Nesslin

Regionsleder/eiendomsmegler / Eiendomsmegler Vest Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/Prosjekt) 920 18 514

Fredrik Søreide

Konsernsjef / Kaland & Partners Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland 901 16 431

Asbjørn Myrstøl

Daglig leder / GARANTI Bergen Kommenterer boligmarkedet i Hordaland 991 19 190