Pressemelding -

Moderat boligprisutvikling i Trondheim

Boligprisene i Trondheim sank med 1,6 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret.

Trondheim har hatt en sterkere sesongkorrigert prisutvikling enn i Stavanger (-0,8 prosent),  og Bergen (-0,3 prosent), men svakere enn i Oslo (+0,6 prosent).

De siste tolv månedene har prisene i Trondheim steget med 0,7 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Oslo (+4,8 prosent) og Bergen (+3,5 prosent), men sterkere enn i Stavanger (-2,6 prosent).

Det har i november blitt solgt 374 boliger i Trondheim. Det er 5,9 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2018. Hittil i år er det solgt 5221 boliger. Det er 1,6 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Det har i november blitt lagt ut 305 boliger for salg i Trondheim. Det er 5,9 prosent flere sammenliknet med november måned i 2018. Hittil i år er det lagt ut 5531 boliger. Det er 1,0 prosent færre sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 54 dager. Det er tregere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 53 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.090.000,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • boligmarkedet
  • boligprisstatistikken
  • midt-norge

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Jan Håvard Valstad

Analysesjef / EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal og Midt-Norge 99503560

Ola Mogseth

Salgsleder / Meglerhuset Nylander Kommenterer boligmarkedet i Midt-Norge 911 43 355

Eirik Jacobsen

Salgsdirektør / EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal og Midt-Norge 97697241

Håkon Lutdal

Nybyggsjef / EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal og Midt-Norge 95172716

Ronnie Andersson

Daglig leder / DNB Eiendom Heimdal/Trondheim Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter i Midt-Norge 95 89 32 85

Liv Malvik

Daglig leder / Heimdal Eiendomsmegling Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Midt Norge 480 03 175

Per Ø. Nylander

Administrerende direktør / Meglerhuset Nylander Kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter og sjøhytter i Midt-Norge 91 66 15 50

Torben Olden

Megler NMEF / Olden & Partners Kommenterer boligmarkedet i Midt-Norge +47 934 77 177

Martin Sellgren

Daglig leder / Aktiv Eiendomsmegling Trondheim Kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter i Midt-Norge 9238 8949