Pressemelding -

Moderat utvikling i boligprisene i juni

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 10,1 prosent høyere enn for ett år siden.

- Boligprisene i Norge utviklet seg moderat i juni, noe som er normalt for måneden. Slik det ser ut nå ble toppen i boligprisene nådd i mars etter den sterke oppgangen fra og med sommeren 2020.

- Når Norges Bank nå tydelig, har varslet første renteøkning i september venter vi moderat utvikling i boligprisene fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- I likhet med foregående måneder fortsetter veksten i antall omsetninger, og veksten i både antall nye boliger på markedet og antall solgt ligger langt over tidligere år. På samme tid faller salgstiden fra kraftig til sitt laveste de siste fem årene. Det viser at etterspørselen etter bolig i Norge er svært sterk for øyeblikket, sier Lauridsen.

Rekordomsetning i første halvår

I juni ble det solgt 11.698 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

I første halvår 2021 ble det solgt 55.932 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I juni ble det lagt ut 11.848 boliger til salgs i Norge, noe som er 7,9 prosent flere enn i samme måned i 2020.

I første halvår 2021 er det lagt ut 58.909 boliger i Norge for salg, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare og at pandemien har medført et varig skift i boligmarkedet. Med gjennomåpning av samfunnet, tror vi at vi første fra høsten vil se de reelle korona-effektene i arbeidslivet med økt fleksibilitet. Vi tror fleksibelt arbeidssted blir et varig for mange og at dette vil ha langsiktig betydning for boligbehovet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i juni 2021, ned fra 34 dager i mai. Kortest salgstid hadde Drammen m/omegn med 15 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 36 dager.

Bodø sterkest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Bodø m/Fauske med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en nedgang på 1,4 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 15,8 prosent. Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 6,9 prosent.

- I juni hadde Bodø m/Fauske den sterkeste utvikling i landet. På plassene etterfølger Kristiansand og Stavanger m/omegn som for første gang på mange år har en sterk utvikling i boligprisene, sier Lauridsen.

Utrygt boligmarked fra nyttår

8. juni fastsatte boligminister Nikolai Astrup (H) forskriften som skal regulere boligtaksering i det norske boligmarkedet.

Forskriften skal tre i kraft 1. januar 2022 samtidig med de kontroversielle endringene av avhendingsloven vedtatt i Stortinget i mai 2019.

- Astrup spiller med dette hasard med den norske boligmodellen, for boligselger kan ikke få alt ansvar i bolighandelen uten at takseringsbransjen ansvarliggjøres og får kompetansekrav, sier Lauridsen.

- Dette lovverket regulerer årlig godt over 100 000 transaksjoner i boligmarkedet, og vil få store konsekvenser for norske forbrukere med økte kostnader, økt risiko og økt utrygghet, hvis taksering ikke reguleres skikkelig.

- Astrup og regjeringen må omgjøre forskriften og følge opp Stortingets vedtak om å stille ansvar og kompetansekrav til takstbransjen, samt utsette ikrafttredelsen, sier Lauridsen.

- Hvis ikke Astrup gjør jobben, må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV rydde opp dersom de kommer i regjering etter stortingsvalget, avslutter Lauridsen.

Eiendom Norge publiserer i dag også våre regionsrapporter for andre kvartal med oversikt over boligprisutviklingen i 98 norske kommuner og bydeler.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.


Related links

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • boligmarkedet
  • boligprisstatistikken
  • boligpolitikk

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987