Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande
Foto: Solfrid Sande

Pressemelding -

Nedgang i boligprisene i fjerde kvartal

- Eiendom Norges regionsrapporter for fjerde kvartal 2019 viser en moderat nedgang i boligprisene i hele landet. Dette er normalt for årets siste kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2019 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Nesodden med en oppgang på 0,7 prosent, mens Holmestand hadde svakest utvikling med en nedgang 3,8 prosent, sier Lundesgaard.

- Det har vært en svært stabil utvikling i boligmarkedet i de aller fleste områdene i Norge i 2019. Ytterpunktene i utviklingen finner vi på Østlandet og i Rogaland. Sterkest boligprisutvikling i 2019 hadde Nesodden med en oppgang på 9,9 prosent. Svakest utvikling i 2019 hadde Stavanger Sør med en nedgang på 4,1 prosent, sier Lundesgaard.

De ti sterkeste områdene i det norske boligmarkedet i 2019 var:

1. Nesodden 9,9 prosent.

2. Kongsvinger 6,2 prosent.

3. Bydel Østensjø, Oslo 6,1 prosent.

4. Fredrikstad 6,0 prosent.

5. Bydel Alna, Oslo 5,8 prosent.

6. Bydel Stovner,Oslo 5,6 prosent.

7. Bjørnafjorden 5,5 prosent.

8. Bydel Nordstrand, Oslo 5,3 prosent.

9. Alta 4,8 prosent.

10. Lillehammer 4,5 prosent.

- -

Eiendom Norge publiserer i dag også den årlige boligtyperapporten med oversikt over prisutviklingen blant de forskjellige boligtypene.

- Nasjonalt i 2019 hadde leiligheter, eneboliger og delte boliger en moderat prisutvikling målt som gjennomsnittspriser. Sterkest utviklingen var det for leiligheter og eneboliger, selv om det er markante regionale forskjeller, sier Lundesgaard.'

Ytterligere informasjon:

Du finner våre rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk Eiendom Norge 95881987