Pressemelding -

Oppgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene steg med 1,2 prosent i Bergen i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,5 prosent.

Bergen har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (0,0 prosent), Oslo (-0,3 prosent), og Stavanger (-0,8 prosent).

I Bergen har boligprisene steget med 3,6 prosent de siste 12 månedene. Det er svakere enn i Oslo (+3,8 prosent), men sterkere enn i Trondheim (+0,2 prosent), og Stavanger (-2,3 prosent).

Det har i oktober blitt solgt 583 boliger i Bergen. Det er 2,6 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2018. Hittil i år er det solgt 5597 boliger. Det er 0,5 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Det har i oktober blitt lagt ut 594 boliger for salg i Bergen. Det er 5,3 prosent færre enn oktober måned i 2018. Hittil i år er det lagt ut 6242 boliger. Det er 1,8 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 37 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 47 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 2.980.000,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • hordaland
  • boligprisstatistikken
  • boligmarkedet

Regions

  • Hordaland

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Kontakter

Dag Jonny Johannessen

Partner/Eiendomsmegler MNEF Z megleren 97051555

Kim Rene Henne

Daglig leder/Eiendomsmegler / Eie Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland 924 35 746

Vibeke Stavenes

Administrerende direktør / Proaktiv og Proa Eiendomsmegling Kommenterer boligmarkedet i Bergen 93002326

Fredrik Søreide

Konsernsjef / Kaland & Partners Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland 901 16 431

Asbjørn Myrstøl

Daglig leder / GARANTI Bergen Kommenterer boligmarkedet i Hordaland 991 19 190