Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande
Foto: Solfrid Sande

Pressemelding -

Oppgang i boligprisene i Trondheim

Boligprisene i Trondheim steg med 3,6 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.

Trondheim har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), men svakere enn Stavanger (+2,9 prosent) og tilsvarende som i Bergen (+0,5 prosent).

De siste tolv månedene har prisene i Trondheim steget med 1,0 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Oslo (+5,5 prosent) og Bergen (+2,6 prosent), men sterkere enn i Stavanger (+0,1 prosent).

Det har i januar blitt solgt 487 boliger i Trondheim. Det er 7,0 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2019.

Det har i januar blitt lagt ut 394 boliger for salg i Trondheim. Det er 15,2 prosent flere sammenliknet med januar måned i 2019.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 56 dager. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 67 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.100.000,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Tags

Regions


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Jan Håvard Valstad

Jan Håvard Valstad

Analysesjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 99503560
Ola Mogseth

Ola Mogseth

Salgsleder Meglerhuset Nylander 911 43 355
Eirik Jacobsen

Eirik Jacobsen

Salgsdirektør EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 97697241
Håkon Lutdal

Håkon Lutdal

Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 95172716
Ronnie Andersson

Ronnie Andersson

Daglig leder DNB Eiendom Heimdal/Trondheim 95 89 32 85
Torben Olden

Torben Olden

Megler NMEF Olden & Partners +47 934 77 177
Martin Sellgren

Martin Sellgren

Daglig leder Aktiv Eiendomsmegling Trondheim 9238 8949
Per Ø. Nylander

Per Ø. Nylander

Administrerende direktør Meglerhuset Nylander 91 66 15 50
Liv Malvik

Liv Malvik

Daglig leder Heimdal Eiendomsmegling 480 03 175